Till innehåll
Jernhusen

Allmänna skyddsregler och elsäkerhet

En säker anläggning innebär lägre risk för olyckor, produktionsstörningar, brand, stölder och skadegörelse. Alla som vistas på platsen ansvarar för att skapa trygghet och trivsel. Här nedan finns skyddsregler och dokumentation om elsäkerhet för depåer och kombiterminaler.

Skyddsregler och rutiner

Generella skyddsregler finns för Jernhusens anläggningar i Borlänge, Boxholm, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Nässjö, Västerås västra, Västerås Hacksta terminal och Örebro:

Allmänna skyddsregler vid Jernhusens anläggningar

Allmänna skyddsregler generella (PDF 316 Kb)

Lokala skyddsregler för Hagalunds depå

Allmänna skyddsregler Hagalund (PDF 496 Kb)

Lokala skyddsregler för Notvikens depå

Allmänna skyddsregler - Notviken, Luleå (PDF 429 Kb)

Lokala skyddsregler för Raus depå

Allmänna skyddsregler - Raus (PDF 327 Kb)

Lokala skyddsregler för Tillberga depå

Allmänna skyddsregler - Västerås Tillberga (PDF 359 Kb)

Lokala skyddsregler för Årsta Kombiterminal

Allmänna skyddsregler - Årsta Kombiterminal (PDF 488 Kb)

Lokal rutin saxlift för Örebro

Örebro CV (PDF 107 Kb)

Kontakt

Ingemar Thiamand

Trafiksäkerhetssamordnare

0730-76 19 95

Christian Wieweg

Chef Trafiksäkerhet

0739-17 17 80

Maria Andreasson

Trafiksäkerhetssamordnare

0761-39 80 14