Jernhusen

Allmänna skyddsregler och elsäkerhet

En säker anläggning innebär lägre risk för olyckor, produktionsstörningar, brand, stölder och skadegörelse. Alla som vistas på platsen ansvarar för att skapa trygghet och trivsel. Här nedan finns skyddsregler och dokumentation om elsäkerhet för depåer och kombiterminaler.

Skyddsregler och rutiner

Generella skyddsregler finns för Jernhusens anläggningar i Borlänge, Boxholm, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Nässjö,. Västerås västra, Åmål och Örebro:

Allmänna skyddsregler vid Jernhusens anläggningar

Allmänna skyddsregler generella

Lokala skyddsregler för Hagalunds depå

Allmänna skyddsregler - Hagalund

Lokala skyddsregler för Notvikens depå

Allmänna skyddsregler - Notviken, Luleå

Lokala skyddsregler för Raus depå

Allmänna skyddsregler - Raus

Lokala skyddsregler för Tillberga depå

Allmänna skyddsregler - Tillberga

Lokala skyddsregler för Årsta kombiterminal

Årsta kombiterminal

Lokal rutin saxlift för Örebro

Örebro CV

Kontakt

Ingemar Thiamand

Trafiksäkerhetssamordnare

0730-76 19 95

Christian Wieweg

Chef Trafiksäkerhet

0739-17 17 80

Maria Andreasson

Trafiksäkerhetssamordnare

0761-39 80 14