Till innehåll
Jernhusen

Jernhusen som tjänsteleverantör

Jernhusen tillhandahåller tjänster inom depåanläggningar genom att bland annat upplåta kapacitet för uppställning på vår infrastruktur.

Dokument

EUs genomförandeförordning och Jernhusens Järnvägsnätsbeskrivning.

Tjänster Jernhusen tillhandahåller järnvägsföretag.

EU:s genomförandeförordning (EU) 2017/2177 (PDF 452 Kb)

Järnvägsnätsbeskrivning.

Kontakt

Christian Wieweg

Chef Trafiksäkerhet

0739-17 17 80

Ingemar Thiamand

Trafiksäkerhetssamordnare

0730-76 19 95

Maria Andreasson

Trafiksäkerhetssamordnare

0761-39 80 14