Jernhusen

Trafiksäkerhetsinstruktion

Här finns de dokument som ingår i Jernhusens infrastrukturförvaltnings Trafiksäkerhetsinstruktion.

Övergripande dokument

Trafiksäkerhetsinstruktion

Version 5.3 gäller från 2020-03-16

Instruktion för signalmedel och skyltar i Jernhusens järnvägsverksamhet

Version 2.2 gäller från 2018-07-16

Instruktion för arbetsmiljö och säkerhet vid aktiviteter i spårområde

Version 5.5 gäller från 2020-04-20

Råd till dig som arbetar i spårområde

Se upp!

Instruktion säkerhet vid arbeten i spårområde inomhus (Pilotprojekt Olskrokshallen)

Instruktion säkerhet vid arbeten i spårområde inomhus

Lokal instruktion och vägledning

Finns det flera anläggningar inom ett begränsat geografiskt område är dessa sammanförda i ett dokument. Numret efter anläggningsdelen är Jernhusens interna fastighetsnummer.

Trafiksäkerhetsinstruktioner

Kontakt

Ingemar Thiamand

Trafiksäkerhetssamordnare

0730-76 19 95

Christian Wieweg

Trafiksäkerhetssamordnare

0739-17 17 80

Maria Andreasson

Trafiksäkerhetssamordnare

0761-39 80 14