Till innehåll
Jernhusen

Trafiksäkerhetsinstruktion

Här finns de dokument som ingår i Jernhusens infrastrukturförvaltnings Trafiksäkerhetsinstruktion.

Övergripande dokument

Instruktion för signalmedel och skyltar i Jernhusens järnvägsverksamhet

Version 2.2 gäller från 2018-07-16 (PDF 113 Kb)

Instruktion för arbetsmiljö och säkerhet vid aktiviteter i spårområde

Version 5.5 gäller från 2020-04-20 (PDF 439 Kb)

Råd till dig som arbetar i spårområde

Se upp! (PDF 5 Mb)

Instruktion säkerhet vid arbeten i spårområde inomhus (Pilotprojekt Olskrokshallen & Örebro CV)

Instruktion säkerhet vid arbeten i spårområde inomhus (PDF 421 Kb)

Lokal instruktion och vägledning

Finns det flera anläggningar inom ett begränsat geografiskt område är dessa sammanförda i ett dokument. Numret efter anläggningsdelen är Jernhusens interna fastighetsnummer.

Trafiksäkerhetsinstruktioner

Kontakt

Ingemar Thiamand

Trafiksäkerhetssamordnare

0730-76 19 95

Christian Wieweg

Chef Trafiksäkerhet

0739-17 17 80

Maria Andreasson

Trafiksäkerhetssamordnare

0761-39 80 14