Till innehåll
Jernhusen

Energi

Som fastighetsägare tillhandahåller vi el, värme, kyla och vatten till våra hyresgäster, där det inte är möjligt för dessa att ha egna abonnemang.

I vårt arbete med detta strävar vi efter att:

  • Ha en enhetlig hantering av energidebitering och relaterade affärsmodeller.

  • Hyresgästerna ska veta hur mycket de förbrukar och därigenom säkra att de betalar för rätt förbrukning.

  • Priserna på energi och vatten ska vara transparenta och baseras på Jernhusens självkostnad.

100 procent förnyelsebara källor

Inköpt el är producerat av 100 procent förnyelsebara källor som vindkraft, vattenkraft och biobränsle.

Sök prisuppgifter för ditt avtal

Du kan söka efter rörliga prisuppgifter för ditt avtal. Du behöver ange den eller de prislistor som står angivna på din faktura för att hämta aktuella priser.

Prislistor

Elpriser

Kontakt

Tua Burlin

Chef Energi och Infra

073-413 32 80