Jernhusen

Energi

Som fastighetsägare tillhandahåller vi el, värme, kyla och vatten till våra hyresgäster, där det inte är möjligt för dessa att ha egna abonnemang.

I vårt arbete med detta strävar vi efter att:

  • Ha en enhetlig hantering av energidebitering och relaterade affärsmodeller.

  • Hyresgästerna ska veta hur mycket de förbrukar och därigenom säkra att de betalar för rätt förbrukning.

  • Priserna på energi och vatten ska vara transparenta och baseras på Jernhusens självkostnad.

100 procent förnyelsebara källor

Vid inköp av el är det producerat av 100 procent förnyelsebara källor som vindkraft, vattenkraft och biobränsle.

Elpriser

Kontakt

Tua Burlin

Chef Energi och Infra

073-413 32 80