Till innehåll
Jernhusen

Våra depåer

Verksamheten i våra depåfastigheter skiljer sig åt beroende på vilken det är för typ av depå det är och vilka våra hyresgäster är. Varje depå är specialanpassad för fordonsunderhåll.

Lyhörda inför nya krav från marknaden

Underhållsbehoven är precis som allt annat i samhället under ständig förändring. Nya aktörer etablerar sig i Sverige, nya fordonstyper köps in och nya behov tillkommer hos våra kunder. Vi är väl rustade att följa med i utvecklingen. Även om vi har byggt mycket nytt och är beredda på att ta fler investeringar så görs det mesta arbetet inom ramen för våra befintliga depåer. Vi moderniserar och effektiviserar fortlöpande våra fastigheter och utrustning i nära samarbete med våra kunder.

Laddar...

Jernhusens depåer

    Kontakt

    Peter Larsson

    Chef Depåer och Kombiterminaler

    072-210 95 47