Jernhusen

Våra depåer

Verksamheten i våra depåfastigheter skiljer sig åt beroende på vad det är för typ av depå och vilka våra hyresgäster är. Varje depå är specialanpassad för fordonsunderhåll.

Lyhörda inför nya krav från marknaden

Underhållsbehoven är precis som allt annat i samhället under ständig förändring. Nya aktörer etablerar sig i Sverige, nya fordonstyper köps in och nya behov uppkommer hos våra kunder. Vi är väl rustade att följa med i utvecklingen. Även om vi har byggt mycket nytt och är beredda på att ta fler investeringar så görs det mesta arbetet inom ramen för våra befintliga depåer. Vi moderniserar och effektiviserar fortlöpande fastigheter och utrustning i nära samarbete med våra kunder.

Kontakt

Micael Svensson

Chef Depåer och Kombiterminaler

070-724 29 33