Till innehåll
Jernhusen

Utbildningen Vistelse i spår

För att få vistas i eller nära spårområde i någon av Jernhusens anläggningar krävs Vistelse i spår-behörighet. Detsamma gäller Trafikverkets infrastruktur. Denna utbildning motsvarar ”Att enskilt vistas i spår” som utförs enligt Trafikverkets Kompetenskravspecifikation.

Utbildningens utformning

Jernhusens Vistelse i Spår-utbildning är upplagd som en så kallad ”blended learning”. De moment som ingår i utbildningen är en del iform av "digitala inslag", en teoretisk utbildningsdel, samt en praktikdel ute i verkligheten. Praktik är den del av utbildningen där teorin möter verkligheten och ger praktisk erfarenhet. Vi ser alltid till att ha möjligheter att genomföra den praktiska kravställda delen i en väl anpassad järnvägsmiljö på samtliga utbildningsorter.

Utbildningen följer TDOK 2020:0218. Normtid 12 timmar.

”Vistelse i spår” är det som Trafikverket kallar ”Att enskilt vistas i spår”. Dessa utbildningar ger alltså samma behörighet. Våra utbildare är upptagna hos Trafikverket och därmed godkända utbildare.

Grundutbildningen är giltig i tre år.

Vid behov (det rekommenderas) kan man enkelt göra en årlig uppdatering av utbildningen i form av en webbutbildning. Repetitionsutbildningar kan införskaffas i mängdpaket genom att mejla till [email protected].

Krav för godkännande

För att godkännas på kursen behöver kursdeltagaren genomföra samtliga kursmoment. Kursen avslutas med ett kunskapsprov. Den förberedande kursen kan göras från vilken internetansluten dator som helst. Inloggningsuppgifter skickas med e-post till den adress användaren uppgett vid kursanmälan.

Den lärarledda delen av utbildningen innefattar en teoretisk del som återkopplas till den interaktiva kursen samt praktiska moment i spårmiljö som avslutas med ytterligare ett kunskapsprov. För ett godkänt resultat i den praktiska kunskapskontrollen ska deltagarna ha genomgått alla delmoment med godkänt resultat.

Användaren väljer ort och kurstillfälle i samband med anmälan.

”Ledsagning” är en utbildning som endast gäller på Jernhusens spårområde och är en påbyggnadsutbildning till Vistelse i spår. Efter genomgången utbildning i ledsagning kan man till exempel få ledsaga gäster i spårområde som saknar Vistelse i spår, i spårområde. Fyll i eventuellt behov av Ledsagningsutbildning vid anmälan i fältet för deltagarlistan. Observera att det är endast Vistelse i Spår som bokas om man inte specificerar behovet av Ledsagning.

Vistelse i spår är en obligatorisk utbildning för att vistas på Jernhusens spåranläggningar.

Anmälan kräver dessa uppgifter

Vi behöver användaruppgifter i samband med kursanmälan för att kunna lägga upp en användare för e-learningen:

  • För- och efternamn

  • E-postadress (används för utskick av inloggningsuppgifter till e-learningen)

  • Om fakturan ställs till Jernhusen bolag ska du även ange AOMR/fastighetsnummer eller projektnummer i fältet för faktureringsadress.

Önskemål om andra datum eller orter kan skickas på mail. Vi kan hålla utbildningar efter kundspecifika önskemål. Detta gäller både Vistas i Spår och Ledsagarutbildningar.

Anmäl dig här

För att säkra en plats på utbildningen ser vi gärna att ni bokar senast 14 dagar innan utbildningstillfället.

Önskemål om andra datum eller orter kan skickas till [email protected]. Vi kan även hålla utbildningar enligt kundspecifika önskemål. Detta gäller både Vistas i spår och Ledsagarutbildningar.

Vid färre än fem anmälda deltagare per tillfälle förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen. Boka gärna i god tid. Anmälan är bindande.

OBS! Är du Jernhusen-anställd skall du boka utbildningen genom Jernhusens intranät.

Kontakt

Ingemar Thiamand

Trafiksäkerhetssamordnare

0730-76 19 95

Christian Wieweg

Chef Trafiksäkerhet

0739-17 17 80

Maria Andreasson

Trafiksäkerhetssamordnare

0761-39 80 14