Till innehåll
Jernhusen

Jernhusen värnar om säkerheten vid spåren

Till och från Jernhusens depåer och kombiterminaler går järnvägsspår med tillhörande kontaktledningar. Det innebär att Jernhusen förvaltar järnvägsinfrastruktur åt egna kunder samt externa spårägare som nyttjar anläggningarna i enlighet med avtal mellan parterna. Här samlas viktiga dokument för anläggningar där Jernhusen ansvarar för infrastrukturförvaltningen.

Kontakt

Ingemar Thiamand

Trafiksäkerhetssamordnare

0730-76 19 95

Christian Wieweg

Chef Trafiksäkerhet

0739-17 17 80

Marcus Reyier

Elsäkerhetssamordnare

0730-43 02 23

Maria Andreasson

Trafiksäkerhetssamordnare

0761-39 80 14