Till innehåll
Jernhusen

Varbergs nya station

I Varberg ska vi bygga ett nytt stationshus, mitt i stadens centrum. Stationen utvecklas i nära samverkan med Trafikverket och Varbergs kommun. Trafikverket som med bygget av dubbelspår och tunnel förbättrar tågkapaciteten i regionen och Varbergs kommun som utvecklar området runt stationen.

Visionsbild Varbergs nya stationshus, dag
Visionsbild Varberg nya station. Bild: Okidoki Arkitekter/Jernhusen

Jernhusen vill skapa en station som blir en knutpunkt för hela Västsveriges resenärer och mötesplats för Varbergs besökare och boende.

Utvecklingen av en ny station genomförs för att möta framtidens behov av ökande antal tågresande. Stationen kommer att förbättra kapaciteten och resenärernas upplevelse av platsen. Stationshuset blir också blir ett nytt nav för Västsveriges tågtrafik och ett viktigt bidrag till hela regionens utveckling.  

Den nya stationen kommer att fånga Varbergs historia och bli ett viktigt landmärke. Hållbarhet är en viktig del av utvecklingen och byggnadens utformning med trästomme, återbrukade material och solcellsanläggning på taket skapar förutsättningar för låga klimatavtryck.

Stationen kommer få en rymlig väntsalsfunktion och resenärsservice i form av handel, café, service, resebutik och restauranger. Genom trappor och hissar tar man sig till plattformarna som ligger under stationen.

Jernhusen arbetar nära Varbergs kommun och Trafikverket. Dubbelspår och tunnel, en ny station och ett utvecklat stationsområde blir tillsammans avgörande för att skapa en hållbar framtid i Västsverige där fler människor ges möjlighet att transportera sig via järnväg.  

Varbergs nya station planeras stå klar i mitten av 2025.

Här kan du läsa mer om Varberg kommuns utveckling av stationsområdet.
Här kan du läsa mer om Trafikverkets utveckling av Varbergstunneln.

Varberg station digitalt museum fotograf okänd
Varberg station efter första tillbyggnaden omkring 1895. Fotograf okänd.

Det befintliga stationshuset  

Varbergs station öppnade den 25 oktober 1880, då järnvägen mellan Varberg och Borås stod klar. Det är en vacker byggnad med högt kulturvärde som kommer att bevaras och på sikt få en ny funktion i staden. Stationshuset är skyddat och finns med i Bebyggelseregistret sedan 2009-08-25.

Jernhusen kommer fortsätta att ta emot resenärer i den befintliga stationen tills det nya stationshuset öppnar. Tillsammans med Varbergs kommun tittar vi på hur byggnaden kan tänkas användas i framtiden och hur det ska samspela med området runtomkring.   

Kontakt

Cecilia Pettersson

Chef Affärsområde Projektutveckling

0705-93 13 80