Jernhusen

Kombinera järnväg och lastbil för klimatets skull

De utsläpp en lastbil genererar på 2 mil motsvarar ett godstågs utsläpp för en transport på 900 mil. Vid våra fem kombiterminaler lastar vi om till och från järnväg. En klimatmässig välgärning, för varje lyft.

Europas järnvägsnät är på frammarsch och godstransporterna med tåg förlängs lätt upp och ner genom Sverige. Containers och trailers lastas om till lastbil på Jernhusens kombiterminaler i trafiknoderna Stockholm Årsta, Västerås, Nässjö, Helsingborg och Malmö. Vi utvecklar löpande våra fastigheter i samarbete med kunderna för att tillgodose deras behov och våra gemensamma miljökrav. Nu som exempel med crossdockbyggnader och effektiva lyftkranar i stället för dieseltruckar.

Terminalerna är tillgängliga för alla tågoperatörer, speditörer och åkerier på lika villkor

Jernhusen erbjuder terminalkapaciteten, medan verksamheten drivs av terminaloperatörer som kan vara logistikföretag eller större företag som hanterar sina egna transporter.

Kontakt

Micael Svensson

Chef Depåer och Kombiterminaler

070-724 29 33