Till innehåll
Jernhusen

Kombinera järnväg och lastbil för klimatets skull

De utsläpp en lastbil genererar på 2 mil motsvarar ett godstågs utsläpp för en transport på 900 mil. Vid våra fem kombiterminaler lastar vi om till och från järnväg. En klimatmässig välgärning, för varje lyft.

Europas järnvägsnät är på frammarsch och godstransporterna med tåg förlängs lätt upp och ner genom Sverige. Vid våra fem kombiterminaler sker omlastning av gods i container eller trailer mellan järnväg och landsväg.

Jernhusen är ensamma i Sverige om att ha ett sammanhängande nät av fem välutvecklade kombiterminaler längs godsstråk i storstäder och vid trafiknoder. Våra kombiterminaler finns i trafiknoderna Stockholm Årsta, Västerås, Nässjö, Helsingborg och Malmö. Störst kapacitet finns i Malmö och Stockholm Årsta.

Vi utvecklar löpande våra fastigheter i samarbete med kunderna för att tillgodose deras behov och våra gemensamma miljökrav. Nu installerar vi till exempel crossdockbyggnader och effektiva lyftkranar för att ersätta dieseltruckar.

Terminalerna är tillgängliga för alla tågoperatörer, speditörer och åkerier på lika villkor

Jernhusen erbjuder terminalkapaciteten, medan verksamheten drivs av terminaloperatörer som kan vara logistikföretag eller större företag som hanterar sina egna transporter.

Kontakt

Peter Larsson

Chef Depåer och Kombiterminaler

072-210 95 47