Jernhusen

Foajén, Malmö

Kontorshuset Foajén, intill kontorshuset Glasvasen och Malmö Centralstation, är vår andra byggnad i den nya stadsdelen Södra Nyhamnen.

Vinnare av Sweden Green Building Awards 2020

Foajén blev årets BREEAM-byggnad i Sweden Green Building Awards 2020 som premierar hållbart samhällsbyggande med motiveringen:

”Med ett centralt läge i Malmö var fastighetsägarens ambition att skapa ett grönt och inbjudande kvarter med många mötesplatser där människor tycker om att arbeta, bo och leva. Utmärkande för Foajén har varit ett engagerat samarbete mellan byggherre och entreprenör, med ett stort fokus på att tillsammans bygga en organisation som stöder genomförande och uppföljning av certifieringen.”

WELL ger extra fokus på välbefinnandet

Utöver Breeam Excellent är Foajén även certifierat enligt den nya certifieringen WELL som fokuserar på människors hälsa och välbefinnande. Med WELL skapas en arbetsplats där människor mår bra, kan arbeta effektivt och uppmuntras till en mer aktiv och hälsosam livsstil. För att uppnå detta har vi i Foajén bland annat satsat på de ytor som delas av alla, tex en grönskande takpromenad med ett uterum för pauser och arbete samt ett trapphus som inspirerar till att ta trappan istället för hissen med sin unika muralmålning som träcker sig genom alla våningar. På taket finns också 200 kvadratmeter solceller som  producerar 30000 kWh/år. Det räcker för att ladda elbilarna parkeringsgaraget och ge belysning till takpromenaden.

The WELL Building Standard omfattar sju olika fokusområden: luft, vatten, kost, ljus, motion, välbefinnande och sinne. De tekniska åtgärderna för till exempel akustik, dagsljus och ventilation kompletteras med mjuka parametrar som konst, kontakt med natur, aktivitetsfrämjande design och avstressande miljöer för att ytterligare förbättra arbetsmiljön.

Ett kvarter med både bostäder och kontor

Bygget startade hösten 2017 och i slutet av 2019 flyttade kontorshyresgästerna in. Bostadsdelen i kvarterets östra del kallas Malmö Living utvecklades av Veidekke Bostäder.

Foajén ligger 75 meter från Malmö Centralstation som har ett stort utbud av caféer och restauranger, varje dag kommer fler än 65 000 besökare till stationen för att resa, träffas, äta, och handla. Gröna kontorshuset Glasvasen som stod klart 2016 är närmsta granne och här arbetar cirka 300 personer.

Läs mer om Glasvasen

Nästa steg i utvecklingen av Malmö Centralstationsområde

Två kvarter öster om Foajén kommer Malmös nya Domstolsbyggnad att byggas, det beräknas stå klart 2022. Ytterligare österut kommer MKB och Wästbygg att bygga två kvarter bostäder ovanpå det vi kallar bangårdsterrassen, en upphöjning av markytan som skydd mot bangården och med parkeringsplatser i de nedre våningarna.

Närmast stationen finns möjlighet att utveckla ytterligare två byggrätter.

Läs mer om Södra Nyhamnen

Kontakt

David Ljung

Chef Region Syd

073-350 72 38