Kontakt

Emma Max

Affärsutvecklare

emma.max@jernhusen.se

070-331 62 49

Energi

Som fastighetsägare tillhandahåller vi el, värme, kyla och vatten till våra hyresgäster, där det inte är möjligt för dessa att ha egna abonnemang.

I vårt arbete med detta strävar vi efter att:

  • Ha en enhetlig hantering av energidebitering och relaterade affärsmodeller.
  • Hyresgästerna ska veta hur mycket de förbrukar och därigenom säkra att de betalar för rätt förbrukning.
  • Priserna på energi och vatten ska vara transparenta och baseras på Jernhusens självkostnad.