Kontakt

Freddie Bergkvist

Projektutvecklingschef

freddie.bergkvist@jernhusen.se

070-654 48 48

Foajén – kontoret med välbefinnande i fokus

Kontorshuset Foajén, intill kontorshuset Glasvasen och Malmö Centralstation, är vår andra byggnad i den nya stadsdelen Södra Nyhamnen.

Vi utformade Foajén för att ge människor en smidigare arbetsdag. I Foajén finns gott om plats att hämta ny energi, både i huset och i kvarteren runt omkring. Kontorsytorna är flexibla och kan förändras efter behov och över tid. Det gör att våra hyresgäster kan jobba som de vill – i öppna landskap, enskilda rum eller helt aktivitetsbaserat. Huset kommer att certifieras enligt den nya certifieringen WELL. 

Kvarteret innehåller både bostäder och kontor. Bygget startade hösten 2017 och i slutet av 2019 flyttade kontorshyresgästerna in. Bostadsdelen Malmö Living utvecklades av Veidekke Bostäder.

Namnet Foajén anspelar på det utmärkta läget mitt i nya centrala Malmö med kommunikationer som sträcker sig långt utanför stadens och regionens gränser. Entréplanet fylls med publika verksamheter för att bidra till en levande stadsmiljö.

Miljösmart byggnad

Foajén är ett miljösmart hus där välbefinnande för både människor och miljö står i fokus. På taket finns till exempel en promenadslinga kantad av 26 sorters växter och 200 kvadratmeter solceller som  producerar 30000 kWh/år. Det räcker för att ladda elbilar och ge belysning till takpromenaden.

Certifieringen enligt det nya systemet The WELL Building Standard® (WELL) ger ökat fokus på välmående för människorna i huset med sju olika fokusområden; luft, vatten, kost, ljus, motion, välbefinnande och sinne. De tekniska åtgärderna för till exempel akustik, dagsljus och ventilation kompletteras med mjuka parametrar som konst, kontakt med natur, aktivitetsfrämjande design men även avstressande miljöer för att ytterligare förbättra arbetsmiljön.