Till innehåll
Jernhusen

Med anledning av höjningen av den nationella hotnivån för terrorism

Torsdagen den 17 augusti beslutade Säkerhetspolischefen att höja hotnivån för terrorism till nivå 4. Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT), bedömer terrorhotnivån och har föreslagit höjningen. NCT består av personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, (Must), och Säkerhetspolisen (Säpo).

Att hotnivån höjs gör att vi på Jernhusen kommer att fortsätta och intensifiera vårt fokus på säkerheten i våra fastigheter i nära dialog med andra myndigheter. Det innebär bland annat att vi fördjupar vårt samarbete med Trafikverket som sektorsansvarig myndighet.

Jernhusen har en robust säkerhetsorganisation och nära samverkan med andra aktörer på såväl nationell som lokal nivå. Vi följer läget kontinuerligt och har en nära samverkan med såväl polisen som Trafikverket, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra relevanta myndigheter. Vi arbetar även tillsammans med branschen för att tillsammans se vilka relevanta insatser vi kan förstärka vår beredskap med.

Vår ambition är alltid att alla besökare och resenärer ska känna sig trygga hos oss. Säkerheten är en av våra allra högst prioriterade frågor och en del av vårt löpande arbete som vi ägnar mycket tid och resurser åt varje dag.

Säpo uppmanar allmänheten att leva livet som vanligt, men att vara uppmärksam på information från myndigheterna. Vi understryker att det är viktigt att vara förberedd, inte rädd. Alla som jobbar och rör sig på våra stationer uppmanas därför att höja den mentala medvetenheten. Ser eller upplever man något avvikande ska man kontakta polisen eller våra vakter.

Bra information om säkerhetstänk finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplats.