Kontakt

Johan Gunnarsson

Hållbarhetsstrateg

johan.gunnarsson@jernhusen.se

070-218 58 30

Hållbarhet

Jernhusens hållbarhetsarbete gör skillnad.

Jernhusen är ett långsiktigt bolag, ägt av svenska staten. Vår koppling till järnvägen är central och ger oss unika möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling där människor väljer att resa och frakta med tåg. Våra fastigheter angår och används av miljoner människor varje vecka. Hur vi utför vårt uppdrag spelar roll. För individer, för miljön och för järnvägens attraktionskraft. Våra strategiska hållbarhetsmål utgår ifrån hur just vi har störst förutsättningar att göra skillnad för människor och miljö.

Jernhusens mål för hållbart värdeskapande är:
  • Lönsam tillväxt - vilket mäts som totalavkastning
  • Klimatneutralitet - vilket mäts som koldioxidutsläpp
  • Säkert, sunt och tryggt - vilket mäts som antalet allvarligt skadade

Vi arbetar löpande med att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Under andra halvan av 2021 kommer vi att presentera nästa steg.