Kontakt

Johan Gunnarsson

Hållbarhetsstrateg

johan.gunnarsson@jernhusen.se

070-218 58 30

Hållbarhet

Jernhusens hållbarhetsarbete gör skillnad.

Jernhusen är ett långsiktigt bolag, ägt av svenska staten. Vår koppling till järnvägen är central och ger oss unika möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling där människor väljer att resa och frakta med tåg. Våra fastigheter angår och används av miljoner människor varje vecka. Hur vi utför vårt uppdrag spelar roll. För individer, för miljön och för järnvägens attraktionskraft. Våra strategiska hållbarhetsmål utgår ifrån hur just vi har störst förutsättningar att göra skillnad för människor och miljö.

Hållbara transporter - självklar del av järnvägssverige

Mål: Jernhusen ska locka fler och nya grupper att resa kollektivt genom att utveckla trygga, tillgängliga och trivsamma stationer och stationsområden.

Så mäter vi: 500 000 kvadratmeter BTA (bruttoarea) tillskapad i stationsnära lägen till år 2030. Nöjd Resenärs Index (NRI) totalt över 75 och ingen station under 70 senast år 2020.

Mål:Jernhusen ska bidra till minskade koldioxidutsläpp, höjd säkerhet och minskad trängsel på svenska vägar genom att på tio år fördubbla volymen kombigods som hanteras på Jernhusens terminaler.

Så mäter vi: 500 000 enheter hanterade på Jernhusens kombiterminaler år 2026.

Hållbara fastigheter - ansvarsfull fastighetsägare

Mål: Jernhusen ska halvera användningen av köpt energi på våra fastigheter till år 2030 från år 2008.

Så mäter vi: Genomsnittligt antal kWh köpt energi per kvadratmeter.

Mål: Samtliga bebyggda fastigheter ska vara miljöklassade eller certifierade år 2020 och sakna farliga markföroreningar senast år 2025.

Så mäter vi: Antal klassade/certifierade fastigheter av totalt antal fastigheter. Noll markföroreningar med negativ påverkan på människor och miljö år 2025.

Hållbara affärer - bra hyresvärd, trovärdig inköpare och inspirerande arbetsgivare

Mål: Jernhusen ska ha inköp från kvalitetssäkrade leverantörer och ingå hyresavtal som främjar samarbeten med hyresgäster inom social och ekologisk hållbarhet.

Så mäter vi: 80 procent av Jernhusens inköpsvolym ska vara kvalitetssäkrad i hållbarhetshänseende genom leverantörsuppföljning år 2018. Senast år 2018 ska alla hyresavtal som nytecknas eller omförhandlas vara gröna/hållbara.

Mål: Jernhusen ska vara fastighetsbranschens attraktivaste arbetsgivare år 2020.

Så mäter vi: Topp tre i AVI (Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex). Resultat 1,0 över genomsnittet i eNPS (Employee Net Promoter Score).