Kontakt

Maria Hägerdal

Affärsutvecklare

maria.hagerdal@jernhusen.se

072-513 20 65

Västerås utvecklar ny stadsdel med nytt resecentrum

I den nya stadsdelen planerar staden för ett nytt stationsområde där centralstationen blir det naturliga navet i en kreativ och öppen stadsmiljö.

Västerås stad, Jernhusen, Trafikverket, Klövern och Kollektivtrafikmyndigheten har tagit fram en gemensam målbild för det nya stationsområdet och nytt resecentrum. Jernhusen har även deltagit i Västerås stads arbete med en fördjupad översiktsplan för stationsområdet.  Den slutgiltiga utformningen av resecentrum är inte klart ännu.

Länkar

Läs mer om stationsområdets utveckling hos Västerås stad.

www.vasteras.se/malarporten