Kontakt

Maria Hägerdal

Affärsutvecklare

maria.hagerdal@jernhusen.se

072-513 20 65

Västerås utvecklar ny stadsdel med nytt resecentrum

I den nya stadsdelen planerar staden för ett nytt stationsområde där centralstationen blir det naturliga navet i en kreativ och öppen stadsmiljö.

Västerås stad, Jernhusen, Trafikverket, Klövern och Kollektivtrafikmyndigheten har tagit fram en gemensam målbild för det nya stationsområdet och nytt resecentrum. Jernhusen har även deltagit i Västerås stads arbete med en fördjupad översiktsplan för stationsområdet.  Den slutgiltiga utformningen av resecentrum är inte klart ännu.

Under hösten 2018 genomfördes samråd för den första detaljplanen i projektet Mälarporten. Samrådet var ett bra tillfälle för oss att nå ut med information om projekt Mälarporten och planerna för resecentrum, och samtidigt samla in synpunkter för att kunna förbättra planen

Länkar

Här kan du läsa mer om samrådet och vad som sker nu:

www.vasteras.se/malarporten