Kontakt

Freddie Bergkvist

Projektutvecklingschef

freddie.bergkvist@jernhusen.se

070-654 48 48

Ellstorp – tryggt, centralt och kommunikationsnära

I direkt anslutning till den nya kollektivtrafiknoden på Östervärn och Värnhem runt hörnet har Jernhusen sålt byggrätter för bland annat bostäder, handel, service och kontor till MKB.

Marksanering hösten 2020

Just nu pågår marksanering i Ellstorp innan området kan utvecklas med nya bostäder. 

Läs mer om marksaneringen 

Vad ska hända i Ellstorp?

När Malmös nya linje för pendeltåg, Malmöringen, togs i drift i slutet av 2018 återinvigdes plattformarna vid Östervärns station. Med tågstoppet på Östervärn och med Malmöexpressens kommande linje längs Södra Bulltoftavägen kommer Ellstorp att förvandlas från att vara en relativt avskild plats till en attraktiv, central stadsdel i Malmö med mycket bra kommunikationsmöjligheter.

Här planeras en trygg kvartersstad för dem som vill vara nära stadens utbud, närliggande parker och samtidigt få ett av stadens och regionens bästa kommunikationsläge med tåg och bussar. Förutom omvandlingen av Södra Bulltoftavägen, innebär utvecklingen satsningar på cykelvägar, parker, service, förskolor och skolor.

Ellstorp är den första utbyggnadsetappen inom det fördjupade översiktsplaneområdet för Kirseberg som innefattar delar av Kirseberg, Ellstorp, Östervärn och Johanneslust.

I mars 2020 sålde Jernhusen byggrätten för fastigheten till kommunala MKB, som då även tog över arbetet med detaljplanen. MKB kommer i sin tur samarbeta med andra aktörer för att skapa en dynamiskt stadsdel med hyresrätter, bostadsrätter, förskola och handel.