Kontakt

Lina Knutsson

Projektchef

lina.knutsson@jernhusen.se

070-445 35 13

Ellstorp – tryggt, centralt och kommunikationsnära

I direkt anslutning till den nya kollektivtrafiknoden på Östervärn med pendeltåg, den kommande busslinjen MalmöExpressen och Värnhem runt hörnet, utvecklar Jernhusen nya stationsnära stadsdelar med bland annat bostäder, handel, service och kontor.

När Malmös nya linje för pendeltåg, Malmöringen, togs i drift i slutet av 2018 återinvigdes plattformarna vid Östervärns station. Med tågstoppet på Östervärn och med Malmöexpressens kommande linje längs Södra Bulltoftavägen kommer Ellstorp att förvandlas från att vara en relativt avskild plats till en attraktiv, central stadsdel i Malmö med mycket bra kommunikationsmöjligheter.

Här planeras en trygg kvartersstad för dem som vill vara nära stadens utbud, närliggande parker och samtidigt få ett av stadens och regionens bästa kommunikationsläge med tåg och bussar. Förutom omvandlingen av Södra Bulltoftavägen, innebär utvecklingen satsningar på cykelvägar, parker, service, förskolor och skolor.

Ellstorp är den första utbyggnadsetappen inom det fördjupade översiktsplaneområdet för Kirseberg som innefattar delar av Kirseberg, Ellstorp, Östervärn och Johanneslust. Stadsutvecklingen genomförs i nära samarbete med Malmö stad och planprocessen har gjorts i enlighet Citylab Action (SGBC).

Omfattningen och planerat innehåll innebär att Jernhusen kommer att söka samarbete med olika aktörer för att utveckla bostäder, handel, kommunal service, bra kopplingar till pendeltågsperronger, förstärkta kopplingar till Kirseberg och innovativa parkeringsanläggningar och mobilitetslösningar tillsammans med andra funktioner.