Jernhusen

Obligationsprogram

Ökad efterfrågan på gröna obligationer skapar en bred investerarbas och Jernhusens ledande roll i utvecklingen av hållbart resande och hållbara fastigheter ger förutsättningar för att nå målet om 100 procents grön finansiering. 

Gröna obligationer

Upplåning i form av obligationer sker inom Jernhusens MTN-program (Medium Term Notes), vilket skapar goda förutsättningar för att ha en flexibel och ändamålsenlig finansieringsstruktur med god tillgång till kapital. 

Jernhusens gröna obligationer emitteras med samma villkor som övriga obligationer men med tillägget att likviden endast kan användas till projekt och tillgångar som är kvalificerade enligt bolagets gröna ramverk. Ramverket har granskats av det oberoende analysinstitutet Sustainalytics, som konstaterar att Jernhusen är väl positionerat för att emittera gröna obligationer. 

Jernhusen arbetar aktivt med att säkerställa att bolaget uppfyller kraven i EUs taxonomi, som syftar till att tydliggöra och reglera vilka tillgångar som ska anses vara gröna investeringar inom EU.

Jernhusens obligationsprogram

  • Ursprungligt program: 2013 

  • Storlek: 10 000 MSEK 

  • Löptid: 1–15 år 

  • Börsnotering: Nasdaq OMX Stockholm 

  • Ägarklausul: Möjlig återlösen om statens ägarandel understiger 100 procent 

  • Gällande lagstiftning: Svensk 

  • Arrangör: SEB 

  • Clearingsystem: Euroclear Sweden 

  • Emissionsinstitut: Danske Bank, Handelsbanken, Nordea Markets, SEB, Swedbank

Rapportering och ramverk

Emitterade obligationer

MTN villkor

Emissonsår

Förfalloår

Emitterat belopp

Ränta

136 GB T220222025200 MSEK1,43 %
136 GB20222025300 MSEK1,43 %
133 GB T220222026100 MSEK3M + 0,22%
135 GB20222026150 MSEK1,01%
134 GB20212026500 MKR0,83%
132 GB T220212024100 MKR3M + 0,085%
133 GB20212026220 MKR3M +0,20 %
132 GB20212024300 MKR3M +0,14 %
131 GB20212025400 MKR0,23 %
130 GB20202025200 MKR3M +0,27 %
129 GB T220202025250 MKR0,48 %
129 GB20202025300 MKR0,44 %
128 GB20202025500 MKR1,368 %
127 GB20192022150 MKR0,25 %
126 GB20192024750 MKR0,938 %
125 GB20192021750 MKR3M +0,25 %
124 GB20192022150 MKR0,598 %
123 GB20182021100 MKR3M +0,29 %
122 GB20182020150 MKR3M +0,13 %
121 GB20182023500 MKR3M +0,47 %
120 GB201820231000 MKR0,975 %
11920172020300 MKR0,3 %
11820172022100 MKR1,027 %
117:T220172022100 MKR3M +0,56 %
11720172022450 MKR3M +0,56 %
11620172022600 MKR1,15 %
115:T220162021100 MKR3M +0,84 %
11520162021100 MKR3M +0,84 %
11420162019150 MKR3M +0,75 %
11320162019500 MKR0,615 %
11220152018300 MKR0,61 %
11120152017300 MKR3M +0,75 %
11020152020300 MKR0,713 %
10920152018150 MKR3M +0,24 %
10820142016150 MKR3M +0,10 %
10720142019200 MKR3M +0,32 %
10620142017200 MKR3M +0,22 %
10520142019300 MKR3M +0,46 %
10420132023200 MKR3M +1,0 %
10320132015300 MKR3M +0,37 %
10220132018950 MKR2,375 %
10120132018350 MKR3M +0,7 %

3M* = 3 månaders STIBOR
T = Tranche