Jernhusen

Beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma i Jernhusen AB (publ)

Vid en extra bolagsstämma i Jernhusen AB den 3 november 2021 beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att till ägarna dela ut 169 000 000 kronor.

2021-11-03

Protokoll från stämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängliga på Jernhusens hemsida.

Kontakt

Växel

Bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

08 – 410 626 10