Kontakt

08 – 410 626 10

press@jernhusen.se

Telefonen är bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

 

Vid brådskande frågor utanför kontorstid:

Bo Albertsson, Pressansvarig

073 - 806 95 58

bo.albertsson@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

Februari 2021

Januari 2021

 • Jernhusen genomförde på fredagen ytterligare en grön obligationsemission om totalt 400 miljoner kronor

  Jernhusen fortsätter den gröna finansieringsresan för att utveckla hållbara fastigheter och projekt och minskar samtidigt andelen kort finansiering vilket ökar både kapital- och räntebindning. 

 • Bokslutskommuniké 2020

  Året 2020 var exceptionellt på alla sätt och vis. Resandet med tåg minskade vilket resulterade i dramatiskt färre antal besökare på våra stationer. I linje med vår långsiktighet har vi därför valt att stödja de hyresgäster som vi ser kan fortsätta utvecklas i en positiv riktning även efter Corona med avsevärt mer rabatter än vad det statliga hyresstödet stipulerar. Exempel på ytterligare åtgärder är uppskov med betalning, tillfällig övergång till enbart omsättningshyra och ändrade öppettider för att minska på personalomkostnader för våra hyresgäster.  

 • Rekordintresse för Jernhusens utveckling av Stockholms centralstationsområde – arkitektuppdraget kan starta

  Intresset har varit mycket stort från hela världen. Ett femtiotal arkitektteam anmälde sitt intresse och fyra team har nu valts ut för den prestigefyllda uppgiften. I mitten av februari startar arbetet med att forma en ny del av city på en överdäckning av spårområdet vid Stockholms Centralstation. Många utmaningar återstår innan projektet kan realiseras, men nu tas ett viktigt steg mot nästa fas i planprocessen och projektet.

 • Jernhusens detaljplan för första etappen av RegionCity i Göteborg har vunnit laga kraft

  Den 10 december 2020 tillstyrkte kommunfullmäktige i Göteborg detaljplanen för Västlänken station Centralen. Planen har nu vunnit laga kraft. Detaljplanen Västlänkens station Centralen rymmer två av Västlänkens uppgångar och möjliggör en nybyggnation av station, handel och kontor på ca 34 000 kvm BTA (bruttoarea) för Jernhusen. Utöver detta har Jernhusen en markanvisning om ytterligare ca 10 000 kvm på kommunens mark.

December 2020

November 2020

 • Foajén vid Malmö Centralstation vinnare av Sweden Green Building Award

  I tuff konkurrens kammade Foajén hem segern i kategorin Årets BREEAM-byggnad i Sweden Green Building Awards som premierar hållbart samhällsbyggande.

 • Stockholmsmarknader och Svenska Parasportförbundet vinner Jernspiran

  Ett företag och en organisation som gör skillnad för miljö och människor står som årets vinnare i Jernspiran. Stockholmsmarknaders vinnande idé inspirerar oss att ge nytt liv till plagg och prylar. Svenska Parasportförbundet övertygade juryn med en engagerande idé som kan förändra spelplanen för personer med funktionsnedsättning. Vinnarna prisas av Jernhusen med kommunikationsytor värda totalt 1,2 miljoner kronor på Stockholms Centralstation.

Oktober 2020

 • Jernhusen fortsätter sin gröna finansieringsresa

  Jernhusen har i måndags återköpt delar av utestående obligationer till ett nominellt belopp om 243 MSEK. Samtidigt genomfördes en nyemission av en femårig grön obligation till ett belopp om 250 MSEK.

 • Delårsrapport januari – september 2020

  Då coronakrisen lett till lägre intäkter och negativa värdeförändringar är resultatet för perioden avsevärt lägre än samma period föregående år. Många av Jernhusens hyresgäster har haft väsentligt lägre intäkter än tidigare till följd av minskade resenärsflöden, varför vi har valt att stödja dem med rabatter och genom att bevilja uppskov med hyresbetalning.