Jernhusen

Press

Här hittar du våra pressmeddelanden. Har du frågor finns vi på 08-410 626 10 under kontorstid, eller press@jernhusen.se.

 
2023-03-28

De kommer städa Sveriges mest besökta hus

Jernhusen är Sveriges största ägare av stationsfastigheter, bolaget äger därmed Sveriges mest besökta byggnader. På en station ska det vara rent, snyggt och tryggt för alla. För att uppnå det är bra leverantörer inom lokalvård avgörande. Nu tecknar Jernhusen nya ramavtal med fyra aktörer som på ett hållbart och kvalitativt sätt ska få stationerna att glänsa. Ramavtalen löper från 2023-04-01 med en initial avtalsperiod på tre år med möjlighet till förlängning med max två år (1+1).
2023-03-23

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2023

Årsstämma i Jernhusen AB (publ), org.nr. 556584–2027 äger rum tisdagen den 24 april 2023, kl. 11.00 på Jernhusens huvudkontor, Västra Järnvägsgatan 23, Stockholm samt digitalt möte via Microsoft Teams.
2023-02-09

Peter Larsson ny medlem i Jernhusens ledningsgrupp

Peter Larsson tillträder rollen som Chef Affärsområde Depå och kombiterminaler inom Jernhusen. Han fortsätter arbetet med att utveckla Jernhusens depå- och kombiterminaler och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.  
2023-01-26

Bokslutskommuniké 2022: stabilt finansiellt år för Jernhusen

År 2022 kan sammanfattas som ett händelserikt och omtumlande år på många plan. Ett osäkert geopolitiskt läge, krig i Ukraina, inflation och högre räntor har påverkat såväl världsekonomin som svensk fastighetsmarknad. Genom Jernhusens robusta förvaltningsaffär står bolaget starkt och intresset är stort för att investera i Jernhusens hållbarhetsfokuserade obligationer. Det märktes inte minst när ett nytt ramverk för grön finansiering lanserades och vår första taxonomiförenliga obligationsemission genomfördes.
2023-01-25

Jernhusen bygger Göteborgs nya stationshus

Jernhusen förvärvar byggrätten till Göteborgs nya stationshus. Med byggnaden får Centralstationen en ny entré från norr. Det är den största av tre uppgångar för Västlänkens station Centralen. Arkitekturförslaget vilar på en klassisk gestaltning av Oslobaserade Reiulf Ramstad Arkitekter. Förvärvet och utvecklingen markerar ett viktigt steg för framväxten av en stationsnära stadsdel där mer stad skapas med närhet till kollektivtrafikens flöden. Byggstart planeras till mitten av 2024.
2022-11-10

Jernhusen emitterar gröna obligationer med nytt grönt ramverk

Jernhusen strävar mot målet 100 procent grön finansiering. Nu emitterar bolaget ytterligare grön obligationsvolym om totalt 1 350 miljoner kronor. Emissionen är den första inom ramen för Jernhusens nya gröna finansieringsramverk som lanserades i slutet av oktober i år.
2022-10-28

Jernhusen lanserar nytt grönt ramverk

Den 28 oktober lanserar Jernhusen ett nytt finansieringsramverk. Ramverket sätter villkor för bolagets finansiering i syfte att stödja målsättningen om klimatneutralitet senast 2045. Ramverket är ett av de första i sitt slag då det är fullt ut anpassat till EU-taxonomins krav och den föreslagna standarden för gröna obligationer – European Green Bond Standard. CICERO Shades of Green har granskat det nya finansieringsramverket och ger det högsta betyg, ”Dark Green” och betyget ”Excellent” gällande bolagsstyrning.
2022-10-28

Jernhusen stärker sin finansiella position

Jernhusens delårsrapport visar på fortsatt finansiell robusthet. Jernhusens låga belåningsgrad, höga räntetäckningsgrad och tillgång till kapital på marknaden skapar goda förutsättningar för företagets pågående och planerade investeringar i hållbara fastigheter och svensk infrastruktur. Det skapar förutsättningar att fortsätta bidra till kollektivt resande och godstransporter på järnväg.

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10