Jernhusen

Press

Här hittar du våra pressmeddelanden. Har du frågor finns vi på 08-410 626 10 under kontorstid, eller press@jernhusen.se.

 
2022-01-18

Jernhusen utser vinnarförslaget i utvecklingen av Stockholms centralstationsområde

Idag presenterades det vinnande förslaget till utvecklingen av Centralstaden i Stockholm, framtaget av Foster + Partners, Marge Arkitekter, Land Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders och TAM Group. Projektet, som innebär en överdäckning av spårområdet och en fördubblad resenärskapacitet på Sveriges mest centrala plats, tar nu ett viktigt steg mot kommande plansamråd planerat till 2023. Jernhusen har under 2021 lett ett parallellt arkitektuppdrag för utvecklingen centralstationsområdet i nära samverkan med Stockholms stad och Trafikverket.
2022-01-12

Peter Anderson slutar som ekonomidirektör på Jernhusen

Jernhusens AB ekonomidirektör, Peter Anderson, har i dag sagt upp sig från sin anställning. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden om sex månader för att säkerställa en ordnad övergång till dess att en ny ekonomidirektör tillträder.
2021-12-14

Jernhusen genomförde på måndagen en grön obligationsemission om totalt 500 miljoner kronor

Jernhusen gör skillnad för människor och miljö genom att med sin verksamhet öka det kollektiva resandet på järnväg. Det bidrar positivt till den klimatomställning som är nödvändig i samhället. En del i detta är att investera i projekt och fastigheter som minskar Jernhusen klimatavtryck och därmed också skapa förutsättningar för grön finansiering. 
2021-10-21

Delårsrapport januari – september 2021

Under det tredje kvartalet har resenärsflödena, och därmed besökstalen på stationerna, börjat öka. På många stationer närmar sig flödena samma nivåer som före coronakrisen. Det är glädjande att notera att de ökade besökstalen medför bättre omsättning för butiker, restauranger och caféer på stationerna. Därmed har också efterfrågan på våra lokaler stärkts och vi ser att vakanserna i stationerna framåt kommer att minska. Ett ökat resenärsflöde medför även att de rörliga intäkterna antas stiga från dagens låga nivåer. 
2021-10-15

Jernhusen tecknar ramavtal med teknikkonsulter som har kompetens i hållbarhetsfrågor för stöd i arbetet att bli klimatneutralt 2045

Jernhusen har efter en omfattande upphandlingsprocess tecknat nya ramavtal med 20 teknikkonsulter. Ett av Jernhusens kortsiktiga hållbarhetsmål är att halvera användningen av köpt energi på fastigheter till 2030 från 2008. För att klara det behöver fastighetsbeståndet kontinuerligt utvecklas genom utredningar i tidiga skeden, detaljplanearbete, ombyggnation, samt till- och nybyggnation. I upphandlingen av teknikkonsulter har det därför varit viktigt att säkerställa kompetens och resurser inom olika teknik- och hållbarhetsområden men också inom projektering och styrning av byggentreprenader. 

Kontakt

Växel

Bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

08 – 410 626 10