Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

Juli 2020

Juni 2020

 • Standard & Poors bekräftar Jernhusen A-rating men ändrar utsikterna från stabila till negativa

  Kreditvärderingsinstitutet S&P Global meddelade idag att de som en konsekvens av effekterna från coronakrisen ändrar Jernhusens utsikter från stable outlook till negative outlook. De bekräftar samtidigt Jernhusens kortfristiga och långfristiga rating A/A-1

 • Coronaviruset ökar otryggheten i offentliga miljöer

  Sex av tio svenskar, 57 procent, känner sig mer otrygga i offentliga miljöer sedan coronaviruset började spridas. Otryggheten har ökat mest bland personer över 65 år. Det visar en Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av det statliga fastighetsbolaget Jernhusen, som äger och förvaltar järnvägsstationer.

Maj 2020

April 2020

 • Jernhusen stöttar hyresgäster med 250 miljoner

  Det statliga fastighetsbolaget Jernhusen avsätter 250 miljoner kronor under 2020 för att stötta sina hyresgäster genom coronakrisen. Bland annat kommer hyrorna att sänkas med upp till 50 procent under andra och tredje kvartalet. Lättnaderna sträcker sig längre i tid och omfattar fler hyresgäster än det stöd till hyresrabatter som regeringen beslutat om.

 • Louise König och Karolin Forsling invalda i Jernhusens styrelse

  Årsstämma i Jernhusen AB (publi) ägde rum den 27 april 2020. Två nya styrelseledamöter valdes in i styrelsen; Louise König, chef Hållbar affärsutveckling på Ramboll, och Karolin Forsling, vd för Forsling United.

 • Delårsrapport januari-mars 2020

  År 2020 startade med positivt resultat och fortsatt ökat resande på järnväg. Under mars påverkades Sverige av utbrottet av Covid-19 vilket minskat resandet drastiskt. Minskade resenärsflöden på centralstationerna har påverkat såväl hyresgästers och samarbetspartners verksamheter som Jernhusens resultat.

 • Jernhusen och Avarn Security i samarbete för tryggare centralstationer

  Jernhusen har tecknat ramavtal med Avarn Security som kommer att hantera säkerheten på Jernhusens alla stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler i Sverige. Avtalet gäller till och med 2022 med möjlighet till förlängning. Avtalet omfattar bland annat bevakning med väktare, ordningsvakt, larmcentralstjänster och personlarm.