Till innehåll
Jernhusen

Press

Här hittar du våra pressmeddelanden. Har du frågor finns vi på 08-410 626 10 under kontorstid, eller [email protected].

 
2023-09-19

Jernhusen emitterar grön obligation om 500 MSEK

Jernhusen närmar sig målet om 100 procent grön finansiering. Den 18 september emitterades en grön obligation om 500 miljoner kronor. Emissionen genomfördes inom ramen för Jernhusens gröna finansieringsramverk som lanserades i november 2022.
2023-09-19

Digitalt passersystem ger säkrare depåer – Jernhusen sluter avtal med Telcred

Säkerheten är av högsta betydelse för Jernhusens samtliga fastigheter. Jernhusen ställer höga krav på både skalskydd och behörigheter. Bolaget är störst i Sverige på depåfastigheter med depåer på 13 orter. Varje dygn rullar drygt 3700 tåg i Sverige. På depåerna sker tvätt, service och reparation av persontåg och godståg. Nu sluter Jernhusen ett nytt avtal med Telcred och går succesivt över till ett digitalt passersystem.   
2023-07-12

Jernhusens halvårsrapport januari - juni 2023

Jernhusens förvaltningsresultat fortsätter att öka med stabil belåningsgrad och räntetäckning. En hållbar strategi kring såväl klimat som affär skapar förutsättningar för utvecklingen av fastighetsbeståndet i syfte att bidra till att öka kollektivt resande och godstransporter på järnväg. Jernhusens finansiella stabilitet och ekonomiska robusthet bekräftades genom den gröna obligationsemission om 500 MSEK som genomförts under det andra kvartalet, samt att Jernhusens kreditrating, A, med stabila utsikter, bekräftades av S&P Global i juni. Genom ett antal framgångsrika uthyrningar, däribland av de sista lediga kontorsytorna på Stockholms Centralstation, har den ekonomiska vakansgraden sjunkit till 5,2 procent.
2023-06-02

Förstärkt stöd till hemlösa vid Stockholms Centralstation och Cityterminalen

Idag förstärker Jernhusen, Stockholms stad, Region Stockholm och Capio vård för hemlösa sin platssamverkan vid Stockholms Centralstation och Cityterminalen. Målsättningen att alla personer i hemlöshet som återkommande vistas på platsen erbjuds stöd eller lotsning till samhällets stödsystem. Satsningen är särskilt viktig då antalet hemlösa och socialt utsatta personer som uppehåller sig på Stockholms Centralstation och Cityterminalen ökat kraftigt under de senaste fyra åren.
2023-05-10

Jernhusen emitterar grön obligation om 500 MSEK

Jernhusen fortsätter mot målet om 100 procent grön finansiering. Senaste steget för att nå dit är emissionen av ytterligare en grön obligation om 500 miljoner kronor. Emissionen är den första i år och den fjärde obligationen inom ramen för Jernhusens nya gröna finansieringsramverk som lanserades i november 2022.
2023-04-27

AURORA utanför Stockholms Centralstation

Under april och maj genomförs en stor militärövning kallad AURORA. Övningen kommer att märkas av i stora delar av Sverige. Lördagen den 29 april kommer övningen till Stockholms Centralstation.

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10