Kontakt

08 – 410 626 10

press@jernhusen.se

Telefonen är bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

 

Vid brådskande frågor utanför kontorstid:

Bo Albertsson, Pressansvarig

073 - 806 95 58

bo.albertsson@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

April 2021

 • Anette Asklin vald till ny ordförande i Jernhusen vid årsstämman 2021

  Årsstämman i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 26 april 2021. Förutom att Anette Asklin valdes till ny ordförande efter Kjell Hasslert valdes också fyra nya styrelseledamöter in i styrelsen; Magnus Jacobson tidigare ekonomi- och finansdirektör Kungsleden, Agneta Kores VD Stena Fastigheter Göteborg, Martin Lindgren tidigare Director of Operations Nordic, Unibail Rodamco Westfield och Katarina Wåhlin Alm, Stadsutvecklingsdirektör Nacka Kommun. 

 • Effekterna från coronakrisen fortsätter påverka Jernhusen under första kvartalet 2021

  Antalet resenärer på järnvägen är fortsatt på en mycket låg nivå. Lägre rörliga intäkter tillsammans med hyresrabatter påverkade därför vårt resultat med 50 miljoner kronor under första kvartalet 2021 jämfört med ett bedömt normalår.   

 • Anette Asklin föreslås till ny ordförande i Jernhusen vid årsstämman 2021

  Jernhusens ordförande, Kjell Hasslert, har avböjt omval och Regeringskansliet kommer därför att föreslå Anette Asklin till ny styrelseordförande för Jernhusen på Årsstämman den 26 april 2021. Anette Asklin har suttit i styrelsen som ordinarie ledamot sedan 2017. 

Mars 2021

Februari 2021

Januari 2021

 • Jernhusen genomförde på fredagen ytterligare en grön obligationsemission om totalt 400 miljoner kronor

  Jernhusen fortsätter den gröna finansieringsresan för att utveckla hållbara fastigheter och projekt och minskar samtidigt andelen kort finansiering vilket ökar både kapital- och räntebindning. 

 • Bokslutskommuniké 2020

  Året 2020 var exceptionellt på alla sätt och vis. Resandet med tåg minskade vilket resulterade i dramatiskt färre antal besökare på våra stationer. I linje med vår långsiktighet har vi därför valt att stödja de hyresgäster som vi ser kan fortsätta utvecklas i en positiv riktning även efter Corona med avsevärt mer rabatter än vad det statliga hyresstödet stipulerar. Exempel på ytterligare åtgärder är uppskov med betalning, tillfällig övergång till enbart omsättningshyra och ändrade öppettider för att minska på personalomkostnader för våra hyresgäster.  

 • Rekordintresse för Jernhusens utveckling av Stockholms centralstationsområde – arkitektuppdraget kan starta

  Intresset har varit mycket stort från hela världen. Ett femtiotal arkitektteam anmälde sitt intresse och fyra team har nu valts ut för den prestigefyllda uppgiften. I mitten av februari startar arbetet med att forma en ny del av city på en överdäckning av spårområdet vid Stockholms Centralstation. Många utmaningar återstår innan projektet kan realiseras, men nu tas ett viktigt steg mot nästa fas i planprocessen och projektet.

 • Jernhusens detaljplan för första etappen av RegionCity i Göteborg har vunnit laga kraft

  Den 10 december 2020 tillstyrkte kommunfullmäktige i Göteborg detaljplanen för Västlänken station Centralen. Planen har nu vunnit laga kraft. Detaljplanen Västlänkens station Centralen rymmer två av Västlänkens uppgångar och möjliggör en nybyggnation av station, handel och kontor på ca 34 000 kvm BTA (bruttoarea) för Jernhusen. Utöver detta har Jernhusen en markanvisning om ytterligare ca 10 000 kvm på kommunens mark.