Till innehåll
Jernhusen

Press

Här hittar du våra pressmeddelanden. Har du frågor finns vi på 08-410 626 10 under kontorstid, eller [email protected].

 
2024-06-18

Jernhusens nya huvudkontor - en cirkulär historia

Nu flyttar Jernhusen sitt huvudkontor i Stockholm. Utvecklingen av det nya kontoret ska fungera som ‘best practice’ för mer cirkulär kontorsutveckling. – Vi visar att det går att återbruka och uppnå samma standard som nytt, säger Pia Orthén, hållbarhetschef på Jernhusen.
2024-06-14

Jernhusen säljer sin andel av Västerås station och möjliggör utveckling

Jernhusen säljer sin andel av Västerås station i syfte att förenkla utveckling i området. Staden planerar att utveckla området runt stationen till en dynamisk och attraktiv knutpunkt för resenärer och invånare med bättre kopplingar, nya bostäder, kontor, parker och annan service. Försäljningen innebär att Västerås stad tar över driften av det gemensamma bolaget Västerås Central AB (VCAB).  En avsiktsförklaring mellan Jernhusen och staden som tydliggör den långsiktiga ambitionen att följas åt även i framtiden har skrivits under.
2024-06-13

Jernhusen tillsätter tillförordnad affärsområdeschef stationer

Jernhusen utser Per Forsling till tillförordnad affärsområdeschef stationer. Åsa Dahl som har rollen som chef för affärsområdet har sedan tidigare beslutat sig för att ta jobbet som fastighetsdirektör på forskningsinstitutet RISE. Rekryteringen av en ordinarie efterträdare pågår och väntas vara klar under hösten.
2024-05-30

Sofia Campos ny chef för HR på Jernhusen

Sofia Campos utses till ny chef HR på Jernhusen. Anställningen av Sofia Campos innebär att företaget kan fortsätta den påbörjade utvecklingen av Jernhusens organisation och kultur. Campos har haft rollen som tillförordnad HR-chef sedan maj 2023. 
2024-04-30

Grönt ljus för Jernhusen i mark- och miljööverdomstolen

Idag fick Jernhusen positivt besked från mark- och miljööverdomstolen gällande utvecklingen av centralenområdet i Göteborg. Domen, som inte kan överklagas, gäller detaljplanen för området norr om Centralstationen i Göteborg och möjliggör att fler delar av projekt Centralstaden Göteborg kan bli verklighet.    
2024-04-29

Jernhusens nya vd Biljana Pehrsson tillträder 1 maj

Biljana Pehrsson, som i februari utsågs till ny vd för Jernhusen, tillträder sin tjänst den 1 maj. Det var i februari 2024 som Jernhusens styrelse utsåg Biljana Pehrsson till ny vd, detta efter att tidigare vd Kerstin Gillsbro valt att lämna uppdraget efter 13 år på posten.  
2024-04-24

Beslut vid Jernhusens årsstämma: Utdelning om 357 MSEK

Årsstämman i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 24 april 2024. Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för 2023 och balansräkningen per 31 december 2023 samt koncernresultaträkningen för 2023 och koncernbalansräkningen per 31 december 2023.  
2024-04-24

Jernhusens delårsrapport januari-mars 2024

Jernhusens första kvartal 2024 visar bibehållen finansiell stabilitet med ett ökande förvaltningsresultat, stabil belåningsgrad och bibehållen räntetäckningsgrad. Det skapar förutsättningar för framtida investeringar. Periodens förvaltningsresultat är högre jämfört med föregående år och marknadsvärdet på fastighetsbeståndet har ökat.
2024-04-11

Jernhusen emitterar grön obligation om 150 MSEK

Den 10 april emitterade Jernhusen en grön obligation om 150 miljoner kronor i syfte att finansiera gröna fastigheter och projekt. Emissionen är den tredje sedan Jernhusen under föregående år uppnådde sitt mål om 100 procent grön finansiering.

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10