Till innehåll
Jernhusen

Press

Här hittar du våra pressmeddelanden. Har du frågor finns vi på 08-410 626 10 under kontorstid, eller [email protected].

 
2024-03-05

Jernhusen emitterar ytterligare grön obligation om 150 MSEK

Den 4 mars har Jernhusen gjort en ny emission av en grön obligation om 150 miljoner kronor i syfte att finansiera gröna fastigheter och projekt. Emissionen är en utökning av en tidigare obligation som emitterades i slutet av februari och den andra sedan Jernhusen uppnådde sitt mål om 100 procent grön finansiering tidigare i år.
2024-02-23

Jernhusen emitterar grön obligation om 150 MSEK

Den 23 februari har Jernhusen gjort en ny emission av en grön obligation om 150 miljoner kronor i syfte att finansiera gröna fastigheter och projekt. Emissionen är den första för året och den första sedan Jernhusen uppnådde sitt mål om 100 procent grön finansiering tidigare i år.  
2024-02-08

Jernhusen når 100 procent grön finansiering

All Jernhusens finansiering är nu 100 procent grön. Det statliga fastighetsbolaget står inför några av Sveriges största infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Tågresandet väntas öka med 50 procent de närmsta tjugo åren, och Jernhusen står redo för att möta det behovet på ett hållbart sätt.  
2024-02-06

Biljana Pehrsson ny vd för Jernhusen

Styrelsen för Jernhusen har utsett Biljana Pehrsson till ny vd för bolaget. Biljana Pehrsson kommer senast från Nordr och har en mångårig erfarenhet av fastighetsbranschen. Hon tillträder sin tjänst senast i mitten av augusti, och efterträder Kerstin Gillsbro som efter 13 år på vd-posten lämnar sitt uppdrag under våren 2024.
2024-01-25

Jernhusens bokslutskommuniké januari-december 2023

Jernhusen upprätthåller en robust ekonomisk ställning och visar tillväxt i förvaltningsresultatet jämfört med föregående år. En stabil förvaltningsaffär, låg belåningsgrad och förbättrad räntetäckningsgrad skapar gynnsamma förutsättningar för framtida utveckling. Jernhusens robusta ekonomiska ställning säkerställer fortsatt tillgång till finansiering till fördelaktiga villkor. Sammantaget innebär det att Jernhusen kan fortsätta att genomföra investeringar inom depåer och stationer, samt stationsnära stadsutveckling, vilket utgör kärnan i Jernhusens strävan att bidra till ökat kollektivt resande på järnväg. 
2023-12-12

Mannheimer Swartling växer med Jernhusen i Malmö

Mannheimer Swartlings Malmökontor utökar sitt hyresavtal med Jernhusen i den stationsnära fastigheten Glasvasen. Advokatbyrån, som suttit i det miljösmarta huset sedan det stod färdigt 2016, väljer nu att utöka hyresytan med ca 820 kvadratmeter. Tillträde till de nya lokalerna sker 1 augusti 2024.  
2023-12-11

Jernhusen emitterar två gröna obligationer om totalt 1000 MSEK

Den 11 december emitterade Jernhusen två gröna obligationer om totalt 1 miljard kronor (500+500 miljoner kronor) i syfte att finansiera gröna fastigheter och projekt. Totalt har Jernhusen emitterat gröna obligationer till ett belopp motsvarande 2400 MSEK under 2023. 
2023-10-26

Jernhusens delårsrapport januari-september 2023

Jernhusen fortsätter att leverera starka siffror med ett högre förvaltningsresultat än föregående år. Samtidigt har bolagets finansiella ställning stärkts genom oförändrad belåningsgrad och fortsatt stabil räntetäckningsgrad. Förvaltningsaffären är stabil och Jernhusens starka finansiella ställning ger fortsatt tillgång till finansiering på goda villkor. Det skapar förutsättningar att fortsätta genomföra de infrastruktursatsningar inom depåerna och stationerna samt stationsnära stadsutveckling som ligger till grund för att nå Jernhusens mål om att bidra till ökat kollektivt resande på järnväg.
2023-10-20

Jernhusen och Svensk Exportkredit tecknar grönt låneavtal

Jernhusen fortsätter att visa tydligt klimatfokus och investerar ytterligare i det kollektiva resandet med tåg. Jernhusen och Svensk Exportkredit har tecknat ett grönt låneavtal om 500 MSEK för satsningar inom depåbeståndet. 

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10