Jernhusen

De kommer städa Sveriges mest besökta hus

Jernhusen är Sveriges största ägare av stationsfastigheter, bolaget äger därmed Sveriges mest besökta byggnader. På en station ska det vara rent, snyggt och tryggt för alla. För att uppnå det är bra leverantörer inom lokalvård avgörande. Nu tecknar Jernhusen nya ramavtal med fyra aktörer som på ett hållbart och kvalitativt sätt ska få stationerna att glänsa. Ramavtalen löper från 2023-04-01 med en initial avtalsperiod på tre år med möjlighet till förlängning med max två år (1+1).

2023-03-28

Chef Affärsområde Stationer

Från Katterjåkk i norr till Malmö i söder äger och förvaltar Jernhusen stationsfastigheter – knutpunkter för miljontals människor. Stationerna är publika platser där renhet bidrar till känslan av trygghet. Därför är upphandling av lokalvårdsleverantör särskilt viktigt.

Upphandlingsprocessen har pågått under hela 2022. Förfrågningsunderlag skickades ut till 23 tänkbara leverantörer, varav nio valde att lämna anbud. Utvärderingen gjordes på fastställda kriterier av stor vikt för Jernhusen, däribland organisation/personal/kompetens, hållbarhetsarbete, rapportering/kommunikation/dokumentation, och referenser.

— Rena och fräscha lokaler är en viktig stomme för att bygga grundtrygghet, säger Åsa Dahl, chef Affärsområde Stationer, Jernhusen. Vi behöver också kunna lita på att de vi samarbetar med har samma syn som oss på allt ifrån miljötänk till mänskliga värden och kvalitet på utförd tjänst. Leverantörerna blir vår förlängda arm och det är oerhört viktigt att de lever upp till vår uppförandekod, har schyssta villkor och ett hållbart erbjudande, både ekologiskt och ekonomiskt.

Resultatet av upphandlingsarbetet är fyra nya ramavtal med:

  • Miab AB
  • Ada Service Partner AB
  • Primär FM Lokalvård AB
  • ICG Sverige AB (ICleanGreen).

Ramavtalen inleds i april 2023, med en initial avtalsperiod på tre år med möjlighet till förlängning med max två år (1+1).

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10