Jernhusen

Extra bolagsstämma i Jernhusen AB den 3 november 2021

Jernhusens styrelse har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 3 november. Styrelsen föreslår stämman utdelning för räkenskapsåret 2020 om totalt 169 miljoner kronor.  

2021-10-11

På årsstämman i april 2021 lämnades ingen utdelning med hänvisning till osäkerhet kring coronakrisens effekter. 

Styrelsen har noggrant följt coronakrisens konsekvenser för Jernhusen, för samhället i stort och för våra hyresgäster. Osäkerheten om krisens effekter har nu minskat och Jernhusens finansiella ställning är stark. Styrelsen har därför beslutat att föreslå utdelning för räkenskapsåret 2020 om totalt 169 miljoner kronor. 

Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att utfärdas och publiceras inom kort.

För mer information:

Kerstin Gillsbro, vd, 08–41 062 600  

Peter Anderson, ekonomidirektör, 08–41 062 600

Kontakt

Växel

Bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

08 – 410 626 10