Jernhusen

Förstärkt fokus på proptech inom Jernhusen

I sin roll som chef strategisk utveckling får Per Forsling under oktober 2022 ett utökat ansvar för Jernhusens verksamhetsutveckling och IT.

2022-10-12

Jernhusen har de senaste åren investerat i nya system, strukturer och moderniserat fastigheternas installationer. Bolaget fortsätter nu sin resa med att digitalisera verksamheten, kunderbjudandet och utveckla effektivare arbetssätt.

- När Anders Mellring nu går vidare till nya utmaningar väljer vi att koppla ihop Jernhusens verksamhetsutveckling med bolagets strategiska utveckling. Det ger oss goda möjligheter att fortsätta utvecklas inom proptech, nya affärsmodeller och effektiva arbetssätt säger Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen.

Per Forsling tillträder den utökade rollen 12 oktober 2022.

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10