Till innehåll
Jernhusen

Förstärkt stöd till hemlösa vid Stockholms Centralstation och Cityterminalen

Idag förstärker Jernhusen, Stockholms stad, Region Stockholm och Capio vård för hemlösa sin platssamverkan vid Stockholms Centralstation och Cityterminalen. Målsättningen att alla personer i hemlöshet som återkommande vistas på platsen erbjuds stöd eller lotsning till samhällets stödsystem. Satsningen är särskilt viktig då antalet hemlösa och socialt utsatta personer som uppehåller sig på Stockholms Centralstation och Cityterminalen ökat kraftigt under de senaste fyra åren.

2023-06-02

Regionchef Jernhusen

Stockholms Centralstation och Cityterminalen ligger i hjärtat av Stockholm. Med sina drygt 200 000 besökare per dag är de några av Sveriges mest besökta byggnader. De är allmänna platser som har öppet större delen av dygnet. Sedan Centralstationen för fyra år sedan slutade att stänga nattetid, med undantag för 45 minuter per natt, har antalet människor som spenderar sin nattvila där ökat markant. Merparten av de som regelbundet uppehåller sig på stationen eller Cityterminalen är personer i hemlöshet eller människor som på annat sätt lever i social utsatthet.

Våra stationsfastigheter är offentliga platser med höga krav på att vara trygga och tillgängliga miljöer för alla besökare och resenärer, säger Petra Hersgren, regionchef Jernhusen. Vi ser samverkan som en viktig nyckel för att minska social utsatthet och hemlöshet. Genom att arbeta med professionella aktörer som kan skapa kontakt och förtroende hos de utsatta på stationen, strävar vi gemensamt mot att de ska få och vilja ta emot långsiktig hjälp.

Jernhusen har sedan flera år ett nära samarbete med bland andra Stockholms stad (via Socialförvaltningen och Norrmalms stadsdelsförvaltning), Region Stockholm och Capio Vård för hemlösa. Idag formaliseras samarbetet som en platssamverkan genom en skriftlig överenskommelse mellan dessa parter, med gemensamma mål och inrättande av en styrgrupp. Det möjliggör ett systematiserat samarbete mellan aktörerna på platsen och skapar bättre förutsättningar för att åtgärda identifierade utmaningar och behov. Ett område som kommer att utvecklas är former för uppföljning av effekterna av parternas samverkan och insatser på platsen.

Idag bedrivs platssamverkan i flera delar av staden och metoden är ett utmärkt exempel på när samarbete mellan olika aktörer ger bättre resultat än om alla arbetat var och en för sig. Jag är därför väldigt glad att vi nu stärker samarbetet kring Centralstationen och Cityterminalen med målsättningen att bättre kunna stötta personer som lever i hemlöshet, säger social- och trygghetsborgarråd Alexander Ojanne (S).


Många personer i hemlöshet och socialt utsatta personer på stationen är i stort behov av vård och sociala stödinsatser. Samtidigt vittnar såväl Stockholms stads uppsökarteam som Jernhusens ordningsvakter om att de flesta vill undvika kontakt med myndigheter. Misstron leder till att många är tveksamma till att ta emot stöd som erbjuds i form av sjukvård och sociala stödinsatser.

Vi måste arbeta för att vården blir mer tillgänglig för människor i behov av vård som lever i utsatthet och har svårt att ta sig till de inrättningar som finns, säger Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdsregionråd.

Sandra Ivanovic Rubin (MP), ordförande för psykiatriutskottet i Region Stockholm säger:

Vi vet att utsatthet och psykisk ohälsa går hand i hand, och olika huvudmän behöver göra allt de kan för att samarbeta så att inte människor hamnar mellan stolarna.

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10