Jernhusen

Jernhusen emitterar grön obligation om totalt 200 miljoner kronor

Jernhusen gör skillnad för människor och miljö genom att med sin verksamhet öka det kollektiva resandet på järnväg. Med en långsiktig stadsutveckling av stationsområden och depåer bidrar Jernhusen till att aktivt minska klimatpåverkan i samhället. Samtidigt ges kapitalmarknaden möjligheten att vara med på resan och att finansiera omställningen genom Jernhusens gröna obligationer.

2022-04-01

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och Jernhusens gröna ramverk.  

Obligationslånet var en utökning av tidigare emission med en löptid om 3 år och förfallodatum 25 mars 2025, ISIN SE0016274393, och emitterades med en fast ränta motsvarande en kreditmarginal om 0,17 procent. Samtidigt återköptes delar av en obligation med förfall de kommande 12 månaderna.

Obligationen kommer att noteras på Sustainable bond list på Nasdaq OMX Stockholm. 

Information om Jernhusens färdplan för klimatneutralitet, finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans, www.jernhusen.se/om-jernhusen/hallbara-mal/

För mer information: 

Victor Josefsson, Finanschef, telefon 073-552 28 83 

Peter Anderson, Ekonomidirektör, telefon 070-690 65 75 

Kontakt

Växel

Bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

08 – 410 626 10

Elin Hemréus

Pressansvarig

0761-27 52 05