Jernhusen

Jernhusen genomförde på måndagen en grön obligationsemission om totalt 500 miljoner kronor

Jernhusen gör skillnad för människor och miljö genom att med sin verksamhet öka det kollektiva resandet på järnväg. Det bidrar positivt till den klimatomställning som är nödvändig i samhället. En del i detta är att investera i projekt och fastigheter som minskar Jernhusen klimatavtryck och därmed också skapa förutsättningar för grön finansiering. 

2021-12-14

- Jernhusens aktiva hållbarhetsarbete skapar förutsättningar för att nå målsättningen om klimatneutralitet. De projekt och fastigheter som positivt bidrar till omställningen skapar också förutsättning för Jernhusen att fortsätta sin resa mot 100 procent hållbar finansiering, säger Peter Anderson, ekonomidirektör på Jernhusen. 

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och Jernhusens gröna ramverk.   

Obligationslånet med ISIN SE0016274302 emitterades med en fast ränta om 0,83 procent under 5 år, motsvarande en kreditmarginal om 0,26 procent. 

Samtidigt återköptes delar av en obligation med förfall de kommande 12 månaderna.  

Obligationen kommer att noteras på Sustainable bond list på Nasdaq OMX Stockholm.  

Information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.  

För mer information:  

Victor Josefsson, Finanschef, telefon 073-552 28 83  

Peter Anderson, Ekonomidirektör, telefon 070-690 65 75  

Kontakt

Växel

Bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

08 – 410 626 10