Till innehåll
Jernhusen

Jernhusen och Svensk Exportkredit tecknar grönt låneavtal

Jernhusen fortsätter att visa tydligt klimatfokus och investerar ytterligare i det kollektiva resandet med tåg. Jernhusen och Svensk Exportkredit har tecknat ett grönt låneavtal om 500 MSEK för satsningar inom depåbeståndet. 

2023-10-20

CFO

Lånet bidrar till att Jernhusen kan fortsätta arbeta aktivt mot sitt mål att uppnå klimatneutralitet senast 2045. Likviden kommer användas till att modernisera och utöka depåkapaciteten för tågtrafiken i Sverige. Den gröna finansieringen spelar en avgörande roll i stödet av Jernhusens insatser för att minska sitt klimatavtryck. Samtidigt erbjuder det investerare möjligheten att vara med på Jernhusens resa mot klimatneutralitet genom att finansiera bolagets investeringar i hållbara fastigheter och infrastruktur. 

Lånet uppgår till 500 MSEK med en löptid om 10 år. Den långa löptiden återspeglar aktörernas långsiktiga åtaganden för en hållbar framtid. Jernhusens gröna finansieringsramverk är fullt ut anpassat till EU-taxonomins krav och European Green Bond Standard föreslagna standard för gröna obligationer. CICERO Shades of Green har granskat det nya finansieringsramverket och ger det högsta betyget, ”Dark Green” och betyget ”Excellent” för bolagsstyrningen. 

Mer information om Jernhusens färdplan för klimatneutralitet, finansiering och gröna obligationer finns på Jernhusens webbplats. 

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10