Jernhusen

Jernhusen publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Jernhusens Års- och hållbarhetsredovisning finns från och med idag tillgänglig på Jernhusens externa webbplats. 

2023-02-27

“2022 har varit ett händelserikt år med en orolig omvärld vilket påverkat såväl finansiella marknader som fastighetsmarknad. Jernhusen står trots det, med sin robusta affär starkt och är redo för att fortsätta ett aktivt kundarbete i förvaltningen i syfte att bidra till hållbart värdeskapande inom alla delar i bolaget. Jernhusens robusta förvaltningsaffär i kombination med bolagets finansiella ställning innebär också att vi skapar förutsättningar att fortsätta driva hållbara affärer genom att investera i utveckling av stationsområden och depåer”, säger Kerstin Gillsbro, vd på Jernhusen. 

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att distribueras i slutet av mars och kan beställas genom att du skickar namn och postadress till info@jernhusen.se.    

Årsstämma hålls den 24 april 2023. För övriga frågor relaterade till årsstämman hänvisas till den kallelse som kommer att publiceras i slutet av mars.   

För mer information:  

Victor Josefsson, cfo, telefon 08-410 626 83  

Jernhusens presstjänst, 08-410 626 10 

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10