Jernhusen

Jernhusen tar nästa steg i utvecklingen av området runt Centralstationen i Göteborg

Göteborgs centrala delar genomgår just nu en stor utveckling. RegionCity är ett omfattande stadsutvecklingsprojekt i Göteborg. En ny central stadsdel skapas med arbetsplatser och service i direkt anslutning till heltäckande kollektivtrafik. Som ett första steg utvecklas nu Park Central gemensamt av Jernhusen och NCC.  

2021-12-13

- Med Park Central utvecklas centralstationsområdet i Göteborg till ett centrum för kollektivtrafik med arbetsplatser och service. Det är ett av våra mest omfattande stadsutvecklingsprojekt. Gemensamt för alla Jernhusens projekt är att utveckla trygga och hållbara miljöer som bidrar till det kollektiva resandet. På det sättet gör vi skillnad för människor och miljö, säger Kerstin Gillsbro vd Jernhusen.

Med en totalyta på ca 40 000 kvadratmeter BTA kommer Park Central förutom stationen också erbjuda butiker, restauranger och gym. Det leder till att Göteborg får en ny levande stadsdel där man kan leva, bo och arbeta i nära anslutning till kollektivtrafiken.

- Det här är ett av landets mest intressanta stadsutvecklingsprojekt och vi är oerhört stolta och glada över det förtroende som Jernhusen gett oss. Vår gedigna erfarenhet av fastighetsutveckling både i Göteborg och i andra nordiska storstäder gör att vi tillsammans med Jernhusen kan förverkliga visionen om att utveckla stadens viktigaste knutpunkt, säger Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development.

Projektet Park Central genomförs i ett gemensamt bolag där Jernhusen och NCC Property Development kommer äga 50 procent vardera. Överenskommelsen betyder att Jernhusen återköper NCC:s andel vid färdigställandet. Byggstart är planerad till 2023 med inflyttning 2026, vid Västlänkens öppnande. Arkitektbyrån Krook & Tjäder har uppdraget att gestalta Park Central.

Kontakt

Växel

Bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

08 – 410 626 10