Jernhusen

Malmö Centralstation är Årets Station 2022

Malmö Centralstation prisas som Årets Station 2022. Konsumentorganisationen Resenärerna (tidigare ResenärsForum) har inventerat samtliga tågstationer och resecentrum i Sverige. I samband med att utvärderingen färdigställs instiftas utmärkelsen. Mottagare är fastighetsägaren Jernhusen, Malmö Stad, Region Skåne och Trafikverket. 

2022-09-09

Glashallen och gamla stationen

​Till grund för utmärkelsen ligger ett omfattande datamaterial från Resenärernas årliga utvärdering av Sveriges samtliga järnvägsstationer och resecentrum. Utvärderingen omfattar ett 100-tal parametrar vilka samtliga utgår ifrån resenärens behov.

- Vi har inventerat drygt 400 av Sveriges stationer, resecentrum och hållplatser, berättar Jonas Friberg, Ordförande för Resenärerna. Vi utgår från parametrar som resenärerna frågar efter och har en checklista på ca 70 punkter som vi utvärderar. Malmö Centralstation utmärker sig på flera sätt, bland annat är den tillgänglig, lättnavigerad och välskött med ett gott serviceutbud. Det är viktigt som resenär, oavsett hur resvan man är, att kunna få hjälp om det behövs och att informationen är tydlig.

Malmö Centralstation är med sina 164 år en gammal och anrik station. Byggnaden är kulturminnesmärkt men tiden på stationen har inte stått stilla. Tvärt om har stationen utvecklats och byggts till i takt med tiden, en modernisering som skett med varsam hand.

- Vi är oerhört stolta över att Malmö Centralstation får utmärkelsen Årets Station, säger Fredrik Elfvén, chef Jernhusen Region Syd. Jag må vara partisk men av alla våra 37 stationer runt om i Sverige måste Malmö Centralstation anses vara en av kronjuvelerna. Varje dag har stationen uppemot 55 000 besökare. Vi har stort fokus på trygghetsfrågorna på stationen och strävar efter att fylla lokalerna med ett utbud som passar alla typer av resenärer och besökare. Allt vi gör inom stationen behöver göras med varsam hand för att bevara av de fantastiska miljöerna.

Utmärkelsen Årets Station tilldelas Jernhusen, Malmö Stad, Region Skåne och Trafikverket den 8 september 2022.

Motiveringen lyder:
"Med sin enkla utformning och struktur är Malmö C lätt att förstå både för pendlaren, sällanresenären och turisten. Trots omfattande trafik vad gäller både tåg och buss är stationen väl sammanhållen, med korta och välskyltade gångvägar vid byten mellan trafikslagen. Många av perrongerna nås utan att resenären behöver använda vare sig trappa eller hiss. I Skånetrafikens kundcenter finns möjlighet att köpa biljetter och få information även från andra operatörer. Informationen om alla tågavgångar finns samlat. I den stora väntsalen, som rymmer många stolar och bord, finns det patrullerande vakter och tidvis värdar som kan ge information. Malmö C är välskött och ett gott exempel på hur en gammal station med hjälp av modernisering uppnår en funktionell och trivsam helhet"

 

Kontaktinformation
Elin Hemréus, pressansvarig Jernhusen AB
press@jernhusen.se
08-410 626 10

Om Malmö Centralstation:
Malmö Centralstation är ett nav för den regionala tågtrafiken i Skåne med förbindelser mot Helsingborg, Ängelholm, Kristianstad, Karlskrona, Kalmar och Simrishamn. Stationen har också in- och utrikes fjärrtågtrafik till Stockholm, Göteborg och Köpenhamn och utgör en viktig länk till övriga Europa. År 2010, i samband med att citytunneln invigdes, fördubblades flödena på stationen. I samband med det öppnades den nybyggda glashallen som utgör en förlängning av stationen i riktning mot Södra Nyhamnen.

Om Resenärerna:
Resenärerna är en konsumentorganisation och är medlem i Sveriges Konsumenter, i den europeiska konsumentorganisationen BEUC och i Europeiska Passagerarfederationen EPF. Verksamheten inriktar sig på att tillvarata kollektivresenärernas intressen (huvudsakligt fokus ligger på resenärsintressen hos de som reser med olika spårburna färdmedel och buss, inte minst för dem som kombinerar flera färdmedel).

Verksamheten är konsumentinriktad med fokus på kollektivtrafikens användare genom stöd och samarbete med befintliga och nytillkommande resenärsgrupper. Resenärerna hette tidigare ResenärsForum.

Läs mer på: www.resenarsforum.se

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10