Kontakt

Freddie Bergkvist

Projektutvecklingschef

freddie.bergkvist@jernhusen.se

070-654 48 48

Malmös mest centrala läge

Närheten till stationen, den gamla stadskärnan och kvarteren kring Malmö Live gör Södra Nyhamnen till ett av Malmös mest intressanta områden. Här vill vi skapa ett område med urban livskvalitet på riktigt, där människor tycker om att arbeta, bo och vara – 600 nya bostäder och 1800 arbetsplatser är målet.

I Södra Nyhamnen är stadsmiljön varierad och rymmer en mängd olika verksamheter – kontor, butiker, bostäder och restauranger. De höga husen ger nya utsikter över Malmö och mellan husen skapar torg och terrasser nya mötesplatser. Nya typer av urban grönska ger livsrum på tak och väggar och längs med bangården planerar vi en bangårdsterrass som blir ett vackert, grönt upphöjt gång- och cykelstråk med ett fint söderläge. 

En ny skyline i Malmö

Startskottet för utvecklingen av Södra Nyhamnen gick i och med utvecklingen av kontorsbyggnaden Glasvasen där 400 människor jobbar sedan våren 2016. Sedan sattes spaden i backen för nästa kvarter där 600 flyttade in i kontoret Foajén i slutet av 2019.

För nästa etapp pågår nu samråd för ett planförslag som ger möjlighet till cirka 500 bostäder och 800 arbetsplatser. Husen får en varierad byggnadshöjd och bidrar till en ny skyline i Malmö och en markering av den nya stadsdelen Nyhamnen som börjar här i söder vid stationen och fortsätter norr om Carlsgatan.

Kvarteret efter Foajén innehåller både bostäder och kontor, sedan kommer ett torg i anslutning till det kvarter som är tänkt för Domstolsverket som utvecklas i samverkan med Castellum. Öster om det kvarteret blir det övervägande bostäder och för att bidra till liv och rörelse över en stor del av dygnet gör vi plats för många lokaler i bottenvåningen.