Kontakt

Freddie Bergkvist

Projektutvecklingschef

freddie.bergkvist@jernhusen.se

070-654 48 48

Malmös mest centrala läge

Närheten till stationen, den gamla stadskärnan och de nya kvarteren i Nyhamnen och kring Malmö Live gör området kring Malmö Centralstation till ett av Malmös mest intressanta lägen. Här har redan 86 bostäder och 1 200 arbetsplatser skapats. Målet är totalt 600 nya bostäder och 3 000 arbetsplatser.

I södra delen av Nyhamnen längs med Carlsgatan intill Malmö Centralstation är stadsmiljön numera varierad och rymmer en mängd olika verksamheter – kontor, butiker, bostäder och restauranger. De höga husen ger nya utsikter över Malmö och mellan husen skapar torg och terrasser nya mötesplatser. Nya typer av urban grönska ger livsrum på tak och väggar och längs med bangården planeras en bangårdsterrass som blir ett vackert, grönt upphöjt gång- och cykelstråk med ett fint söderläge intill de nya bostadskvarteren längst österut.

Startskottet för utvecklingen av Södra Nyhamnen gick i och med utvecklingen av kontorsbyggnaden Glasvasen som färdigställdes våren 2016. Ett halvår senare sattes spaden i backen för nästa kvarter och i slutet av 2019 färdigställdes de 86 bostäderna i Malmö Living samt 700 arbetsplatserna i Foajén.

Ny domstol och två bostadskvarter näst på tur

Två kvarter öster om Foajén/Malmö Living kommer Malmös nya Domstolsbyggnad att byggas, som beräknas stå klar vid årsskiftet 2022/2023. Vid entreen till Domstolsbyggnaden skapas ett torg med en ramp/trappa som blir starten på bangårdsterrassen. Direkt öster om Domstolsbyggnaden kommer Wästbygg och MKB att bygga två kvarter med bostäder som får en direkt anslutning till bangårdsterrassen och dess underliggande parkering.

Fina lägen vid stationen kvar att utveckla

Vid stationen och bangårdsterrassen ser vi en möjlighet för ytterligare utveckling om ca 40.000 kvm BTA inkluderat 150-200 bostäder, kontor och hotell.

Vill du hyra lokaler i anslutning till Malmö Centralstation?

Kontakta Josefin Niklasson, Centrumledare

josefin.niklasson@jernhusen.se

072 -248 88 42