Kontakt

Rolf Larssson

Regionchef Stadsprojekt Malmö

rolf.larsson@jernhusen.se

070-602 47 40

500 centrala bostäder blir möjligt vid Malmö Centralstation

Nu tas nästa steg med att skapa en stationsnära stad i Södra Nyhamnen som gör området mer levande och bidrar till att fler får nära till kollektivtrafiken.

Startskottet för utvecklingen av Södra Nyhamnen gick i och med utvecklingen av kontorsbyggnaden Glasvasen där nu 400 människor jobbar. Nu arbetar vi med nästa byggnad, Foajén, som kommer att rymma både kontor och bostäder.

För nästa etapp pågår samråd för ett planförslag som ger möjlighet till cirka 500 bostäder och 800 arbetsplatser.

Utvecklingen av området är även början hela Nyhamnens förvandling, där arbete nu pågår med den fördjupade översiktsplanen. 

Läget i Malmös nya norra delar och framför allt nära centralstationen blir allt mer intressanta i takt med den utveckling som sker, och allt fler företag väljer att etablera sig i området. Den förvandling som Malmö Centralstation genomgått har ytterligare stärkt läget. Vid sidan av stationsfunktionen är den en attraktiv matdestination tack vare Centralhallens saluhall och har dessutom ett stort utbud av butiker.