Kontakt

Henrik Därth

Förvaltningschef

henrik.darth@jernhusen.se

073-413 32 65

Helsingborgs kombiterminal

Kombiterminalens operatör är Interlink.

Läs mer om Interlink.

Kontakt

Kombiterminalen
Tel. 042-24 31 00
Fax. 042-13 58 00
mailto:kombiterminalen@interlink.nu

Terminalchef
Thomas Pålsson
Tel. 0737-19 12 24
mailto:thomas.palsson@interlink.nu

Trafik

Destination Tågoperatör Kontakt
Lübeck Bode thomas.palsson@interlink.nu
Rosersberg Bode thomas.palsson@interlink.nu
Duisburg Van Dieren niels.van.der.vlist@samskipvandieren.com
Luleå Real Rail hans.backman@realrail.se
Umeå Real Rail hans.backman@realrail.se
Nätverk Green Cargo sales@greencargo.com