Kontakt

Marcus Jansson

Chef Finans

marcus.jansson@jernhusen.se

073-439 26 20

Kalender

Kalendern innehåller främst datum för publicering av finansiell information.

Delårsrapport jan-sep   25 oktober 2017
Bokslutskommuniké 2017   2 februari 2018