Kontakt

Kalender

Kalendern innehåller främst datum för publicering av finansiell information.

Delårsrapport januari-september   24 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018   31 januari 2019