Kontakt

Kalender

Kalendern innehåller främst datum för publicering av finansiell information.

Årsstämma i Stockholm   27 april 2018
Delårsrapport januari-mars   27 april 2018
Halvårsrapport   12 juli 2018
Delårsrapport januari-september   24 oktober 2018