Kontakt

Victor Josefsson

Finanschef

victor.josefsson@jernhusen.se

073-552 28 83

Kalender

Kalendern innehåller främst datum för publicering av finansiell information.

Bokslutskommuniké 2020   28 januari 2021
Årsredovisning 2020   Mars 2021
Årsstämma i Stockholm   26 april 2021
Delårsrapport januari–mars 2021   26 april 2021
Halvårsrapport januari-juni 2021   13 juli 2021
Delårsrapport januari–september 2021   21 oktober 2021
Bokslutskommuniké 2021   27 januari 2022