Kontakt

Victor Josefsson

Finanschef

victor.josefsson@jernhusen.se

073-552 28 83

Kalender

Kalendern innehåller främst datum för publicering av finansiell information.

Delårsrapport januari–september 2021   21 oktober 2021
Bokslutskommuniké 2021   27 januari 2022
Årsredovisning 2021   Februari 2022
Delårsrapport januari-mars 2022
  26 april 2022
Halvårsrapport januari-juni 2022
  12 juli 2022