Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

Juli 2015

 • Ökade intäkter första halvåret för Jernhusen

  Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades under första halvåret 2015 med 20 procent till 271 (225) miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. I jämförbart fastighetsbestånd blev förbättringen 15 procent till följd av ökade intäkter och oförändrade kostnader.

Juni 2015

 • Eucoon köper Karlskrona station

  Nu är det klart att Jernhusen säljer Karlskrona station till Eucoon. Överlämnandet sker i september 2015.

 • Zound Industries flyttar till Stockholms Centralstation

  En av Stockholms bäst belägna kontorsvåningar får ny hyresgäst när hörlursmodehuset Zound Industries flyttar in i de toppmoderna kontorslokalerna på Centralstationen.

 • Jernhusen och Stadler tecknar avtal om kapacitet för uppgradering av X 2000 i Tillberga

  Jernhusen fortsätter att leverera kapacitet för tågunderhåll i Tillberga Depå i Västerås och har tecknat avtal med Stadler Sweden AB, ett bolag inom den schweiziska tågtillverkaren Stadler Rail Group. Avtalet innebär att Stadler, i samarbete med ABB, ska utföra den stora tekniska uppgraderingen för SJs tåg X 2000 på Tillberga Depå i Västerås.

 • Jernhusen tecknar nytt avtal med MTR Express i Hagalunds Depå

  Jernhusen fortsätter att utveckla depåerbjudanden till sina kunder i befintliga anläggningar och har nyligen tecknat ett nytt avtal med MTR Express i Hagalunds Depå. Jernhusen ska anpassa den nya verkstaden som nu byggs med ett permanent lager, vilket kommer att möjliggöra ett effektivare underhåll av tågen. Totalt är affären värd omkring 900 TKR per år.

 • Jernhusen säljer lokstallet och godsmagasinet inkl. byggrätter i Karlskrona till Real Samhällsfastigheter

  Idag blev det klart att Real Samhällsfastigheter, dotterbolag till Real Holding i Sverige AB, köper lokstallet och godsmagasinet inkl. byggrätter i Karlskrona. I och med försäljningen kan nu planerna på utveckling av bostäder på området förverkligas.

 • Jernhusen emitterar 2,5-årig obligation

  Jernhusen har genomfört en obligationsemission om 300 MSEK inom ramarna för sitt Medium Term Note-program (MTN-program).

 • Klart för bostäder och nästa kontorshus i Södra Nyhamnen

  Jernhusen fortsätter satsningen i Södra Nyhamnen, området vid Malmö Centralstation och investerar drygt 300 miljoner kronor i det nya kontorshuset Foajén. I samma kvarter blir det även plats för nya bostäder. Genom att utveckla arbetsplatser, butiker och bostäder i närheten av Centralstationen får fler möjlighet att åka kollektivt, vilket är en viktig parameter i ett hållbart samhälle.

 • Tre torn planeras i första etappen för RegionCity i Göteborg

  Idag presenterades kommande steg i utvecklingen av RegionCity i Göteborg. Det skandinaviska arkitektteamet visade upp var sitt förslag på hur man kan utveckla stationsnära stad med kontor och handel i direkt anslutning till Centralstationen. Göteborg står inför en gigantisk omvandling de kommande åren. och Jernhusen vill skapa en levande plats som stärker banden till de skandinaviska grannregionerna och ger tillväxt i hela Västsverige – ett hållbart RegionCity.

Maj 2015

 • Ingrid Christensson lämnar Jernhusen

  Ingrid Christensson anställdes som Chef Kommunikation på Jernhusen den 1 januari 2014. Ingrid lämnar nu Jernhusen efter att hon och vd Kerstin Gillsbro kommit fram till att deras syn på hur kommunikationsarbetet ska utvecklas, inte överensstämmer.