Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

Mars 2015

Februari 2015

 • Nytt stationsnära kontor ska få fler att åka kollektivt

  Idag startade bygget av det nya kontorshuset Eldaren vid Uppsala Centralstation. Från hösten 2016 kommer det inrymma flera av Landstinget i Uppsala läns förvaltningar, inklusive ledningskontoret. Samtidigt kommer stråket mellan Centralstationen och Uppsala Konsert och Kongress utvecklas till en plats för upplevelser och möten.

 • Pressinbjudan: Välkommen till första spadtaget för Landstinget i Uppsala läns nya ledningskontor

  Fredagen den 27 februari startar Jernhusen bygget av det nya kontorshuset Eldaren vid Uppsala Centralstationen. Detta hus kommer från och med hösten 2016 inrymma flera av Landstinget i Uppsala läns förvaltningar, däribland ledningskontoret. Samtidigt kommer stråket mellan Centralstationen och Uppsala Konsert och Kongress utvecklas till en plats för kulinariska upplevelser och möten.

 • Ålandsbanken flyttar in i Glasvasen i Södra Nyhamnen i Malmö

  Ålandsbanken satsar framåt och tecknar nytt hyresavtal med Jernhusen i kontorshuset Glasvasen, intill Centralstationen i Malmö. Avtalet omfattar 300 kvm och beräknad inflyttning sker i december 2015.

 • Jernhusens bokslutskommuniké 2014: Ökat rörelseresultat för Jernhusen

  Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med 22 procent jämfört med föregående år. Resultatutvecklingen beror på gynnsamma omvärldsfaktorer, färdigställda projekt samt på ett fokuserat arbete med att öka intäkterna och att effektivisera verksamheten.

Januari 2015

 • Jernhusen och Visual Art vann Trafikverkets reklamaffär

  Trafikverkets nya partner för försäljning av reklamytor på landets perronger och perrongområden blir Jernhusen Media tillsammans med Visual Art. Samarbetet gör det enklare för annonsörerna att nå de hundratusentals resenärer och besökare som vistas på stationsområdena varje dag.

 • Jernhusen utvecklar Sävenäs Depå för att ta emot nya tågmodeller

  Jernhusen bygger om Sävenäs Depå i Göteborg i nära samarbete med beställaren Västtrafik. Depån anpassas till en mer flexibel underhållsdepå för den senaste modellen av Västtrafiks pendeltåg. Den totala investeringen uppgår till 50 MSEK.

December 2014

November 2014

 • Ny crossdockbyggnad på Malmö Kombiterminal bidrar till minskade koldioxidutsläpp i city

  Idag invigdes crossdockbyggnaden på Malmö Kombiterminal, en av Sveriges modernaste anläggningar för citydistribution av gods. Den nya terminalen kommer bidra till att minska den tunga trafiken på de skånska vägarna samtidigt som antalet lastbilar i city minskas. En mer effektiv citylogistik leder till en bättre trafiksituation och mindre föroreningar i luften.