Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

Oktober 2015

 • Jernhusen byter ut reklam mot konst

  Under flera år har Jernhusen arbetat aktivt med kommunikation på tillfälliga byggplank för att skapa positiva upplevelser i en stökig byggmiljö. Ett exempel är vid den stora ombyggnaden av Stockholms Centralstation. Nu tar företaget nästa steg och låter planken utgöra en komplett konstutställning med reproduktioner av verk ur Nationalmuseums samlingar.

 • Novo Nordisk hyr de sista kontorsytorna i Glasvasen

  Glasvasen är det första kontorshuset i Jernhusens utveckling av den nya stadsdelen Södra Nyhamnen i Malmö. Glasvasens kontorsytor är nu fullt uthyrda när Jernhusen tecknat avtal med Novo Nordisk Scandinavia AB om cirka 800 kvadratmeter.

 • Hyresrätter i Årstaberg när Jernhusen säljer fastighet till Familjebostäder

  Jernhusen säljer fastigheten Årsta 1:7, intill Årstabergs pendeltågsstation, till Familjebostäder. Köpeskillingen är 53 miljoner.

September 2015

 • 100 nya bostäder skapas intill Svartån i Örebro

  Jernhusen möjliggör 100 nya bostäder när delar av området Alnängarna vid Örebro Centralverkstad (CV-området) har detaljplanelagts och säljs till JM. Detta är det första steget i omvandlingen av järnvägshistoriska CV-området till en ny levande stadsdel. Köpeskillingen blev 24 miljoner och byggstart planeras under 2016.

 • Jernhusen Media lanserar Eurosize på centralstationer i egen regi

  Jernhusen Media tar över och etablerar egna Eurosize-serier på Sveriges tågstationer. Det blir möjligt med rikstäckande serier i hela landet, samt storstadsserier i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den ökade satsningen innebär också nyrekryteringar för Jernhusen Media.

 • Marknadschefer tävlar om roll i reklamfilm

  Jernhusen Media söker nu marknadschefer för en ny kampanj om reklamytor på Centralstationerna. Varje dag rör sig 500 000 resenärer och besökare på stationerna, vilket är en enorm potential för marknadsförare. Genom att nominera sig själva tävlar de också om att få exponera sina egna verksamheter.

Augusti 2015

Juli 2015

 • Topax köper Kalmar station

  Nu är det klart att Jernhusen säljer Kalmar station till Topax Kvarnholmen AB. Överlämnandet sker i september 2015.

 • Ökade intäkter första halvåret för Jernhusen

  Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades under första halvåret 2015 med 20 procent till 271 (225) miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. I jämförbart fastighetsbestånd blev förbättringen 15 procent till följd av ökade intäkter och oförändrade kostnader.