Kontakt

08 – 410 626 10

press@jernhusen.se

Telefonen är bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

 

Vid brådskande frågor utanför kontorstid:

Bo Albertsson, Pressansvarig

073 - 806 95 58

bo.albertsson@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

Maj 2020

April 2020

 • Jernhusen stöttar hyresgäster med 250 miljoner

  Det statliga fastighetsbolaget Jernhusen avsätter 250 miljoner kronor under 2020 för att stötta sina hyresgäster genom coronakrisen. Bland annat kommer hyrorna att sänkas med upp till 50 procent under andra och tredje kvartalet. Lättnaderna sträcker sig längre i tid och omfattar fler hyresgäster än det stöd till hyresrabatter som regeringen beslutat om.

 • Louise König och Karolin Forsling invalda i Jernhusens styrelse

  Årsstämma i Jernhusen AB (publi) ägde rum den 27 april 2020. Två nya styrelseledamöter valdes in i styrelsen; Louise König, chef Hållbar affärsutveckling på Ramboll, och Karolin Forsling, vd för Forsling United.

 • Delårsrapport januari-mars 2020

  År 2020 startade med positivt resultat och fortsatt ökat resande på järnväg. Under mars påverkades Sverige av utbrottet av Covid-19 vilket minskat resandet drastiskt. Minskade resenärsflöden på centralstationerna har påverkat såväl hyresgästers och samarbetspartners verksamheter som Jernhusens resultat.

 • Jernhusen och Avarn Security i samarbete för tryggare centralstationer

  Jernhusen har tecknat ramavtal med Avarn Security som kommer att hantera säkerheten på Jernhusens alla stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler i Sverige. Avtalet gäller till och med 2022 med möjlighet till förlängning. Avtalet omfattar bland annat bevakning med väktare, ordningsvakt, larmcentralstjänster och personlarm.

 • Jernhusen emitterar grön obligation

  Jernhusen genomförde på torsdagen en grön obligationsemission om totalt 500 miljoner kronor i syfte att finansiera hållbara fastigheter och projekt.

 • Butiker får stänga under helgerna på Stockholms Centralstation i april

  Antalet resenärer på Stockholms Centralstation och Cityterminalen har minskat drastiskt i och med åtgärderna för att minska smittspridningen av Covid-19. För att stötta hyresgäster som har en svår situation har Jernhusen beslutat att butiker, caféer och restauranger får hålla stängt under helgerna om de vill. Beslutet gäller till och med 3 maj.

Mars 2020