Kontakt

08 – 410 626 10

press@jernhusen.se

Telefonen är bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

 

Vid brådskande frågor utanför kontorstid:

Bo Albertsson, Pressansvarig

073 - 806 95 58

bo.albertsson@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

September 2020

Juli 2020

 • Halvårsrapport januari - juni 2020

  Resultatet för första halvåret 2020 är avsevärt lägre jämfört med samma period föregående år. Den pågående coronakrisen har påverkat intäkterna negativt, särskilt under andra kvartalet då intäkterna minskade med 100 MSEK.

 • Peter Anderson ny Ekonomidirektör på Jernhusen

  Peter Anderson är utsedd till ny Ekonomidirektör på Jernhusen och tillträder den 1 september 2020.

Juni 2020

 • Standard & Poors bekräftar Jernhusen A-rating men ändrar utsikterna från stabila till negativa

  Kreditvärderingsinstitutet S&P Global meddelade idag att de som en konsekvens av effekterna från coronakrisen ändrar Jernhusens utsikter från stable outlook till negative outlook. De bekräftar samtidigt Jernhusens kortfristiga och långfristiga rating A/A-1

 • Coronaviruset ökar otryggheten i offentliga miljöer

  Sex av tio svenskar, 57 procent, känner sig mer otrygga i offentliga miljöer sedan coronaviruset började spridas. Otryggheten har ökat mest bland personer över 65 år. Det visar en Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av det statliga fastighetsbolaget Jernhusen, som äger och förvaltar järnvägsstationer.

Maj 2020

April 2020

 • Jernhusen stöttar hyresgäster med 250 miljoner

  Det statliga fastighetsbolaget Jernhusen avsätter 250 miljoner kronor under 2020 för att stötta sina hyresgäster genom coronakrisen. Bland annat kommer hyrorna att sänkas med upp till 50 procent under andra och tredje kvartalet. Lättnaderna sträcker sig längre i tid och omfattar fler hyresgäster än det stöd till hyresrabatter som regeringen beslutat om.

 • Louise König och Karolin Forsling invalda i Jernhusens styrelse

  Årsstämma i Jernhusen AB (publi) ägde rum den 27 april 2020. Två nya styrelseledamöter valdes in i styrelsen; Louise König, chef Hållbar affärsutveckling på Ramboll, och Karolin Forsling, vd för Forsling United.