Kontakt

08 – 410 626 10

press@jernhusen.se

Telefonen är bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

 

Vid brådskande frågor utanför kontorstid:

Bo Albertsson, Pressansvarig

073 - 806 95 58

bo.albertsson@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

Oktober 2019

 • Delårsrapport januari-september 2019

  Ökat rörelseresultat med god värdetillväxt i fastighetsbeståndet – Den positiva trend som inledde första halvåret håller i sig. Vi ser många bra saker hända i vår förvaltning och i utvecklingsprojekten med stärkt rörelseresultat som följd, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

 • Jernhusen återköper del av obligation och emitterar samtidigt en ny grön obligation

  Jernhusen har återköpt en del av utestående obligation till ett nominellt belopp om 139 MSEK (ISIN SE0007048475). Samtidigt genomfördes en nyemission av en treårig grön obligation till ett belopp om 150 MSEK.

 • Invigning av nytt gångstråk vid Godsmagasinet i Uppsala

  Gångstråket mellan Godsmagasinet och Regionens hus vid Uppsala Centralstation står nu klart och bildar en attraktiv mötesplats i centralstationsområdet. Området invigs torsdagen 3 oktober av Erik Pelling, ordförande i kommunstyrelsen och Åsa Dahl, affärsområdeschef på Jernhusen.

September 2019

 • Pascalidou till näringslivet: ”Utnyttja potentialen!”

  Hon är Jernspirans nya ambassadör och brinner för prisets grundtes: mångfald och hållbarhet. Men Alexandra Pascalidou ser att det finns ett enormt utrymme för förbättringar: - För många gör för lite. De här frågorna tenderar att stanna på pappret.

Juli 2019

Juni 2019