Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

Oktober 2017

 • Två arkitektföretag ritar förslag på ny station i Varberg

  I samband med projekt Varbergstunneln ska stationsområdet i Varberg också utvecklas och det inkluderar en ny stationsbyggnad. Jernhusen, som äger stationen och stationsområdet, kommer driva utvecklingen i samverkan med Varbergs kommun, Hallandstrafiken och Trafikverket.

September 2017

 • Förändringar i Jernhusen AB (publ) styrelse

  Jakob Grinbaum har på egen begäran valt att lämna Jernhusens styrelse med omedelbar verkan.

 • Jernhusen återköper obligationer och emitterar samtidigt en ny

  Jernhusen har genomfört två återköp av delar av utestående obligationer om totalt 90 MSEK (Del av ISIN SE0005162583 80 MSEK samt del av ISIN SE0005162591 10 MSEK har återköpts).  Samtidigt genomfördes en ny obligationsemission om 100 MSEK inom ramarna för sitt Medium Term Note-program (MTN-program).

 • Avtalet om ny station Växjö klart - Ett projekt som ger eko i Sverige!

  Nu är avtalet om Växjö nya stations- och stadshus undertecknat. – Det är fantastiskt positivt och kul att Jernhusen tillsammans med Växjö kommun samlar två viktiga samhällsfunktioner - stadshus och station - i samma hus, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen.

 • Jernhusen återköper obligationer och emitterar samtidigt en ny

  Jernhusen har genomfört tre återköp av hela och delar av utestående obligationer om totalt 510 MSEK (Del av ISIN SE0005162583 70 MSEK, del av ISIN SE0005162591 140 MSEK samt hela ISIN SE0007783667 300 MSEK har återköpts).  Samtidigt genomfördes en ny obligationsemission om totalt 550 MSEK i två trancher (450 MSEK + 100 MSEK) inom ramarna för sitt Medium Term Note-program (MTN-program).

Augusti 2017

 • Jernhusen erhåller rating A/A-1 med ”outlook stable” från Standard & Poor’s

  Jernhusen har erhållit kreditbetyget A/A-1 (långfristigt/kortfristigt) med stabil utsikt från kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s. Den starka ratingen bygger på Jernhusens unika och högkvalitativa fastighetsportfölj, goda finansiella ställning samt starka koppling till bolagets ägare staten.

 • Jernhusen planerar för 800 bostäder i Ellstorp i centrala Malmö

  Stadsbyggnadskontoret i Malmö har idag fått i uppdrag att starta detaljplanearbetet för Jernhusens fastighet i Ellstorp som ligger nära Malmö Centralstation. Området ligger intill Östervärns station som framöver kommer trafikeras av Pågatågen. Förutom bostäder planeras för förskola och handel i området.

 • Två arkitektförslag vidare i utformningen av Lunds nya Centralstation

  Två konkurrerande arkitektkontor får fortsätta utforma den nya stationsbyggnaden på Lunds Centralstation. Jernhusen och Lunds kommun har valt ut 3XN och Elding Oscarson C.F. Møller, som får i uppdrag att vidareutveckla sina förslag under hösten. 

Juli 2017

 • Stort intresse för stationsutveckling

  Jernhusen fortsätter att visa en stabil finansiell utveckling där hyresintäkter från färdigställda investeringsprojekt är främsta förklaringen till det ökande resultatet. Periodens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med 12 procent till 330 (294) miljoner kronor.

 • Hamburgare och solceller samsas på taket på Flemingsbergs station

  Moderniseringen av Flemingsbergs station pågår för fullt. I början av 2018 är allt klart och nio nya restauranger och butiker skapar en mötesplats för både resenärer och de som arbetar och bor i området. Det blir också en ny takterrass med uteservering.