Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

Juni 2018

 • Alfons Åberg har flyttat in på Skövde Centralstation

  Jernhusen har klart med en lekfull ny resenär på stationen. Alfons Åberg har flyttat in på Skövde Centralstation. Idag invigde barn från Ekedalsskolan den nya lekytan på stationen. – Vi vill skapa nya spännande mötesplatser för både vuxna och barn och självklart vill vi inspirera fler barn att välja tåget, säger Kerstin Gillsbro, vd, Jernhusen.

 • Henrik Fontin ny HR- och verksamhetsutvecklingschef på Jernhusen

  Henrik Fontin tillträder som HR- och verksamhetsutvecklingschef på Jernhusen den 6 augusti. Han efterträder Maria Dillner Sjölin som går vidare till Veolia.

 • Jernhusen återköper obligation och emitterar samtidigt en ny grön obligation

  Jernhusen har återköpt en utestående obligation till ett belopp om nominellt 150 MSEK (ISIN SE0006453338). Samtidigt genomfördes en nyemission av en tvåårig grön obligation till ett belopp om 150 MSEK.

 • Jubileumsplatsen – en försmak av RegionCity

  Den 4 juni går starten för RegionCitys första etapp, Jubileumsplatsen. En food court på initiativ av Jernhusen i samverkan med utvalda pionjärer från den lokala matscenen i Göteborg. Food courten öppnar i en modern installation bakom Nils Ericsonterminalen vid spår 16.

 • Marina Berggren ny vd för Stockholms Terminal AB

  Marina Berggren tar över som vd för Stockholms Terminal AB som ansvarar för trafikledning av busstrafiken på Cityterminalen.  Marina efterträder Peter Appelgren från den 15 juni.

 • Sara MacDonald blir ny regionchef på Jernhusen i Malmö

  Jernhusen fortsätter utvecklingen av stationsnära stadsområden med både fler och större stadsutvecklingsprojekt i planering och genomförande. I Malmö börjar Sara MacDonald efter sommaren som ny regionchef inom affärsområde Stadsutveckling.

Maj 2018

 • Malmös nya kranar invigda

  Nu är de nya kranarna på Malmö Kombiterminal invigda. De kommer att öka kapaciteten med 75 procent och effektivisera hanteringen av gods till och från kontinenten och Sverige. Följden kan bli färre lastbilar och mindre trängsel på vägarna.

 • Alfons Åberg har flyttat in på Göteborgs Centralstation

  Jernhusen har klart med en lekfull ny resenär på stationen. Alfons Åberg har flyttat in på Göteborgs Centralstation. – Vi vill skapa nya spännande mötesplatser för både vuxna och barn och självklart vill vi inspirera fler barn att välja tåget, säger Kerstin Gillsbro, vd, Jernhusen.

April 2018

 • Kjell-Åke Averstad och Jakob Grinbaum invalda i Jernhusens styrelse

  Årsstämma i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 27 april 2018 i Stockholm. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen: Kjell-Åke Averstad, projektägare på Statens fastighetsverk och Jakob Grinbaum, Senior Advisor.

 • Bra start på året

  Jernhusen stärker resultatet under första kvartalet. Samtidigt tas flera initiativ för att bidra till järnvägens attraktivitet och positiva resenärsupplevelser. I Stockholm har den nya matdestinationen öppnat med flera nya restauranger som levererar högkvalitativa matkoncept till resenärerna och på Malmö Kombiterinal har nya lyftkranar kommit på plats, vilket ökar kapaciteten för att frakta mer gods på järnväg.