Kontakt

Maria Andreasson

Trafiksäkerhetssamordnare

maria.andreasson@jernhusen.se

070-282 26 34

Trafiksäkerhetsinstruktion

Här finns de dokument som ingår i Jernhusens infrastrukturförvaltnings Trafiksäkerhetsinstruktion.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor eller förslag på förbättring.

Övergripande dokument

Trafiksäkerhetsinstruktion, ver 4, gäller från 2016-06-01

Instruktion för signalmedel och skyltar i järnvägsverksamhet, ver 2, gäller från 2016-05-02

Instruktion för arbetsmiljö och säkerhet vid arbete i spårområde, ver 5.1, gäller från 2017-05-08

Lokal instruktion och vägledning

Finns det flera anläggningar inom ett begränsat geografiskt område är dessa sammanförda i ett dokument. Numret efter anläggningsdelen är Jernhusens interna fastighetsnummer.

Borlänge, ver 4.1, gäller från 2017-07-03 Godsvagnsverkstad, 3014 Godsterminal och verkstad, 3013 Lokverkstad, 3276

Boxholm 3256, ver 5, gäller från 2017-10-09

Gävle, ver 6.1, gäller från 2017-07-03 Godsterminal, 5203 Lokverkstad, Näringen 5909 Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll 5059

Göteborg, ver 5.2, gäller från 2018-01-29 Fjällbo, vagnverkstad, 2209 Göteborg Norra, 9013 Göteborg C, tvättanläggning, 2014 Göteborg C, motorvagnshall, 2014 Olskroken, skötselhall, 2038 Sävenäs, lokstation, 2044 Sävenäs, motorvagnsverkstad, 2045

Hagalund, 3911, 3912, 3180, ver 6.2, gäller från 2018-01-15

Hallsberg, ver 6.1, gäller från 2017-07-03 Godsvagnsverkstad, 3244 Cirkellokstall, 3071 Lokverkstad, 3305

Helsingborg, ver 6, gäller från 2016-05-16 Godsterminal och vagnverkstad, 1007, 1060 Godsvagnsverkstad, 1008 Motorvagnsverkstad Raus depå, 1146

Linköping, Motorvagnsverkstad, 3028, ver 3.1, gäller från 2017-06-12

Luleå, ver 6, gäller från 2016-08-15 Notviken, 5925 Svartön, 5021

Malmö, ver 5.2, gäller från 2018-02-21 Lokverkstad, 1034 Tvättanläggning/Thors hall, 1032 Godsvagnsverkstad, 1033

Norrköping, Lokstallsområde, 3303, ver 4, gäller från 2016-05-16

Nässjö, ver 4.1, gäller från 2018-02-19 Gamlarp, 1147 Driftverkstad, 1080 Godsvagnsverkstad, 1097 Green Cargo center, 1145

Vännäs, Lokverkstad 5040, ver 3.1, gäller från 2017-03-07

Västerås, ver 4, gäller från 2016-08-15 Motorvagnsverkstad, 3066 Hackstaterminalen, 3214 Tillberga verkstad 3054

Åmål, Verkstad, 2252, ver 3, gäller från 2016-05-16

Årsta, ver 5, gäller från 2016-05-16 Combiterminal, 3067 Postterminal, 3221 Brostaden, 9013

Örebro, CV-området, 3072, ver 4, gäller från 2016-05-16