Kontakt

Ingemar Thiamand

Trafiksäkerhetssamordnare

ingemar.thiamand@jernhusen.se

0730-76 19 95

Trafiksäkerhets-
instruktion

Här finns de dokument som ingår i Jernhusens infrastrukturförvaltnings Trafiksäkerhetsinstruktion.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor eller förslag på förbättring.

Övergripande dokument

Trafiksäkerhetsinstruktion, version 5.3, gäller från 2020-03-16

Instruktion för signalmedel och skyltar i järnvägsverksamhet, version 2.2, gäller från 2018-07-16

Instruktion för arbetsmiljö och säkerhet vid aktiviteter i spårområde, version 5.5, gäller från 2020-04-20

Lokal instruktion och vägledning

Finns det flera anläggningar inom ett begränsat geografiskt område är dessa sammanförda i ett dokument. Numret efter anläggningsdelen är Jernhusens interna fastighetsnummer.

Borlänge version 4.4, gäller från 2018-10-08

Godsvagnsverkstad 3014
Godsterminal och verkstad 3013
Lokverkstad 3276

Boxholm version 5.5, gäller från 2020-05-13

Depå 3256

Gävle version 6.6, gäller från 2020-08-20

Lokverkstad Näringen 5909
Motorvagnsverkstad Sörby Urfjäll 5059

Göteborg version 5.4, gäller från 2018-04-23

Fjällbo vagnverkstad 2209
Göteborg C tvättanläggning 2014
Göteborg C motorvagnshall 2014
Olskroken skötselhall 2038
Sävenäs lokstation 2044
Sävenäs, motorvagnsverkstad 2045

Säkerhetsmeddelande Sävenäs, gäller från 2018-10-25
Säkerhetsmeddelande Sävenäs, gäller från 2019-05-06

Hagalund version 6.6, gäller från 2018-07-03

3911
3912
3180

 

Hallsberg version 6.3, gäller från 2018-04-23

Godsvagnsverkstad 3244
Cirkellokstall 3071
Lokverkstad 3305

Helsingborg version 6.6, gäller från 2020-07-03

Godsterminal och vagnverkstad 1007 & 1060
Godsvagnsverkstad 1008
Motorvagnsverkstad Raus depå 1146

Säkerhetsmeddelande Kombiterminalen 1060, gäller från 2019-12-16

 

Linköping version 3.3, gäller från 2018-04-23

Motorvagnsverkstad 3028

Luleå version 6.2, gäller från 2018-04-23

Notviken 5925
Svartön 5021

Säkerhetsmeddelande Notviken 2019-10-29

Malmö version 5.4, gäller från 2018-04-23

Lokverkstad 1034
Tvättanläggning/Thors hall 1032
Godsvagnsverkstad 1033

Norrköping version 4.2, gäller från 2018-04-23

Lokstallsområde 3303

Nässjö version 4.4, gäller från 2018-11-19

Gamlarp 1147
Driftverkstad 1080
Godsvagnsverkstad 1097
Green Cargo center 1145

Vännäs version 3.4, gäller från 2020-02-04

Lokverkstad 5040

Västerås version 5.2, gäller från 2019-01-16

Motorvagnsverkstad 3066
Hackstaterminalen 3214
Tillberga verkstad 3054

Åmål version 4, gäller från 2018-04-06

Verkstad 2252

Årsta version 6.1, gäller från 2018-04-23

Kombiterminal 3067

Örebro version 4.2, gäller från 2018-04-23

CV-området 3072