Kontakt

Micael Svensson

Chef Depåer och Kombiterminaler

micael.svensson@jernhusen.se

070-724 29 33

Terminalkoncept

En kombiterminal är en central del av logistikkedjan. Att transportera gods på järnväg minskar koldioxidutsläppen med 98 procent jämfört med att transportera gods med lastbil. Jernhusens kombiterminaler ger transportörer större möjlighet och incitament att välja järnväg framför lastbil.

Därför bör kombiterminalen klara dagens krav på effektiv logistik men också kunna utvecklas för att möta morgondagens behov. Med vårt koncept som innefattar moderna crossdockbyggnader och tilläggstjänster bidrar vi till effektivare transportupplägg kopplade till järnväg.

Detta är viktigt för oss

  • Våra kombiterminaler är öppna för alla på lika villkor
  • De ska ligga i rätt lägen för effektiv logistik
  • De ska ha hög servicegrad och låga ställtider
  • Godset ska hanteras effektivt och säkert
  • Hantering och lagring i nära anslutning till järnvägen
  • Möta marknadens behov av tilläggstjänster
  • Ha en enhetlig och hög standard på alla våra terminaler

Nätverk

En stark fördel med våra kombiterminaler är att de ingår i samma nätverk vilket ger fördelar vid transporter mellan de olika orterna och terminalerna.