Jernhusen

Borlänge depåer

Depåerna i Borlänge är trafiknära underhållsdepåer med lok-, vagn- och godsverkstäder, belägna precis bredvid rangerbangården.

Borlänge lokverkstad

I lokverkstaden, med fyra spår varav två genomloppsspår, genomförs underhåll av lok som servar våra lokkunder.

Borlänge vagnverkstad

En tvåspårig vagnverkstad för underhåll av godsvagnar med lyftbockar för lyft av vagnar.

Borlänge godsvagnsverkstad

I godsvagnsverkstaden genomförs vagnsunderhåll och revision av godsvagnar.

Kontakt

Emil Nikolasson

Ekonomisk förvaltare

073-801 95 90

Christer Holmberg

Teknisk förvaltare

070-526 47 72