Jernhusen

Gävle depåer

I Gävle har Jernhusen två underhållsdepåer - Sörby i södra delen av staden och Näringen i öster.

Sörby depå

Sörby är en modern underhållsdepå. Här finns fekalietömning och tågtvätt samt möjlighet till uppställningsspår inomhus och utomhus.

Näringen depå

Näringen depå ligger precis vid godsbangården i Gävle och består av en underhållsdepå. Här finns travers och lyftbockar för fordonsunderhåll.

I underhållsdepån är den huvudsakliga verksamheten reparation och underhåll av lok.

Kontakt

Emil Nikolasson

Ekonomisk förvaltare

073-801 95 90

Christer Holmberg

Teknisk förvaltare

070-526 47 72