Till innehåll
Jernhusen

Göteborg depåer

I Göteborg har Jernhusen fyra depåområden för tågunderhåll - Sävenäs depå, Skansen depå, Olskroken depå och Fjällbo depå.

Sävenäs depå

I Sävenäs tillhandahåller Jernhusen en underhållsdepå för Västtrafiks fordon. Här utförs framför allt fordonunderhåll.

En stark befolkningstillväxt väntas i Västra Götaland de kommande åren och Västtrafik har som mål att fördubbla dagens tågresande till 130 000 dagliga resor år 2035. För att lyckas med målet är satsningen på en större och mer modern underhållsdepå för de nya tågen en nyckelfaktor.

Jernhusen invigde i oktober 2023 en utbyggnad av depån som har vuxit med 4200 kvadratmeter, vilket ger en total yta om 8000 kvadratmeter. Totalt sett har kapaciteten i Sävenäs depå ökats med 200 procent.

Sävenäs depå har utvecklats med hållbara, moderna byggmetoder – en byggnad som ska leva länge och verka för att maximera tågens livslängd.  

Skansen depå

På Skansen depå genomför Västtrafik fordonsunderhåll. Inom depån erbjuds även tvätt och fekalietömning för alla fordon som trafikerar Göteborg.

Olskroken depå

Olskroken depå är en depå för fordonsunderhåll för SJ:s fjärrtrafik X2000 samt för personvagnar som exempelvis nattåg. Den långa verkstadsbyggnaden som mäter 228 meter port till port har sex spår för genomgående trafik, fyra-fem verkstadsspår och två avisningsspår för att smälta bort snö från tågens underreden.

Utrustningen i depån består av bland annat hjulsänk, traverser och lyftbockar, takburar för takarbeten och svängbara kontaktledningar.

Fjällbo depå

Fjällbo depå är en underhållsdepå för vagnsunderhåll på godståg. På depån finns en av Sveriges största svarvanläggningar för hjulpar.

Laddar...

Jernhusens depåer

  Kontakt

  Hasse Vedberg

  Regionchef Syd-Väst

  070-259 98 30

  Jonas Emanuelsson

  Ekonomisk Förvaltare

  072-713 14 27