Jernhusen

Göteborg depåer

I Göteborg har Jernhusen fyra depåområden för tågunderhåll - Skansen depå, Sävenäs depå, Olskroken depå och Fjällbo depå.

Sävenäs depå

I Sävenäs ligger idag en underhållsdepå för Västtrafiks fordon. Här utförs framförallt fordonsunderhåll. Västtrafik planerar att öka sin tågflotta. Därför planeras en utveckling av depån. Den utökas och kommer bli större med exempelvis fler spår i ny hall för att klara framtida underhållsbehov. Jernhusen ser även att Göteborgsområdet överlag kommer ha behov av ytterligare depåkapacitet och har inlett en översyn av de långsiktiga behoven i regionen.

Skansen depå

På Skansen depå genomför Västtrafik fordonsunderhåll. Inom depån erbjuds även tvätt och fekalietömning för alla fordon som trafikerar Göteborg.

Olskroken depå

Olskroken depå är en depå för fordonsunderhåll för SJ:s fjärrtrafik X2000 samt för personvagnar som exempelvis nattåg. Den långa verkstadsbyggnaden som mäter 228 meter port till port har sex spår för genomgående trafik, fyra-fem verkstadsspår och två avisningsspår för att smälta bort snö från tågens underreden.

Utrustningen i depån består av bland annat hjulsänk, traverser och lyftbockar, takburar för takarbeten och svängbara kontaktledningar.

Fjällbo depå

Fjällbo depå är en underhållsdepå för vagnsunderhåll på godståg. På depån finns en av Sveriges största svarvanläggningar för hjulpar.

Kontakt

Peter Larsson

Chef Region Syd-Väst depåer

072-210 95 47

Jonas Emanuelsson

Ekonomisk Förvaltare

072-713 14 27