Jernhusen

Göteborg depåer

I Göteborg har Jernhusen fyra depåområden för tågunderhåll - Skansen depå, Sävenäs depå, Olskroken depå och Fjällbo depå.

Sävenäs depå

I Sävenäs ligger idag en underhållsdepå för Västtrafiks fordon. Här utförs framför allt fordonunderhåll. En stark befolkningstillväxt väntas i Västra Götaland de kommande åren och Västtrafik har som mål att fördubbla dagens tågresande till 130 000 dagliga resor år 2035. För att lyckas med målet är satsningen på en större och mer modern underhållsdepå för de nya tågen en nyckelfaktor.

Jernhusen samarbetar med Skanska som fått uppdraget att bygga ut Sävenäs depå. Projektet som startar 2022 omfattar tillbyggnad av depån om 4200 kvadratmeter och en om- och tillbyggnad av stödfunktioner i existerande anläggning. Totalt sett tredubblas kapaciteten i Sävenäs depå när allt står klart sommaren 2023.

Skansen depå

På Skansen depå genomför Västtrafik fordonsunderhåll. Inom depån erbjuds även tvätt och fekalietömning för alla fordon som trafikerar Göteborg.

Olskroken depå

Olskroken depå är en depå för fordonsunderhåll för SJ:s fjärrtrafik X2000 samt för personvagnar som exempelvis nattåg. Den långa verkstadsbyggnaden som mäter 228 meter port till port har sex spår för genomgående trafik, fyra-fem verkstadsspår och två avisningsspår för att smälta bort snö från tågens underreden.

Utrustningen i depån består av bland annat hjulsänk, traverser och lyftbockar, takburar för takarbeten och svängbara kontaktledningar.

Fjällbo depå

Fjällbo depå är en underhållsdepå för vagnsunderhåll på godståg. På depån finns en av Sveriges största svarvanläggningar för hjulpar.

Laddar...

Jernhusens depåer

  Kontakt

  Hasse Vedberg

  Chef Region Syd-Väst depåer

  070-259 98 30

  Jonas Emanuelsson

  Ekonomisk Förvaltare

  072-713 14 27