Jernhusen

Hallsberg depåer

Hallsberg har norra Europas största bangård och är en av Sveriges viktigaste knutpunkter för såväl passagerar- som godstågstrafik. Samtliga verkstäder har ett utmärkt läge precis vid Hallsbergs bangård.

Hallsberg vagnverkstad

I underhållsdepån, som har spårgravar, underhålls och repareras godsvagnar.

Hallsberg lokverkstäder

I Hallsberg underhållsdepåer underhålls både elektriska och dieseldrivna godslok.

Laddar...

Jernhusens depåer

  Kontakt

  Ann-Louise Thörn

  Förvaltare

  0702724776

  Stefan Fredin

  Teknisk förvaltare

  0702236291