Jernhusen

Linköping depå

På Linköping depå genomförs underhåll av passagerartåg.

Om depån

Underhållsdepån i Linköping är en genomloppsverkstad med trespårshall, med faciliteter så som tågtvätt, fekalietömning, undergolvslyft och lyftbockar.

Kontakt

Kerstin Kjellgren

Förvaltare

0722291206

Michael Carlsson

Teknisk förvaltare

0705452617