Jernhusen

Luleå depåer

I Luleå har Jernhusen två depåer - Notviken i norr och Svartön i söder - och här underhålls bland annat stålpendeln som kör mellan gruvan i norr och SSAB:s smältverk i Borlänge.

Notvikens depå

Underhållsdepån i Notviken ligger cirka fem km nordväst om Luleå och utgör ett viktigt nav för järnvägsfordon i norra Sverige. Depån består av tre huvudbyggnader som rymmer lokverkstad, vagnverkstad och plåtverkstad. Här underhålls allt från godslok till nattågstrafiken.

Lokverkstaden

Underhållsdepån innehåller spårgravar, traverser, svarv, avisning, lyftbockar, marktravers och tvätthall.

Adress: Kontorsgatan 32

Vagnverkstaden

Vagnverkstaden är utrustad med spårgravar, lyftbockar och traverser.

Plåtverkstaden

Plåtverkstaden är utrustad med spårgravar och traverser. Här underhålls bland annat transformatorer för järnväg och industri.

Svartön depå

Underhållsdepån i Svartön utgör en viktig knutpunkt för godstrafik i norra Sverige. På depån, som är utrustad med spårgravar och traverser, genomförs underhåll av godsfordon. Här underhålls även stålpendelns lok och vagnar.

På depån finns norra Norrlands enda avisningsanläggning bestående av avisningshall och tvätt. 

Adress: Lokstallsvägen 5

Laddar...

Jernhusens depåer

  Kontakt

  Emil Nikolasson

  Ekonomisk förvaltare

  073-801 95 90

  Serhat Yuksel

  Teknisk förvaltare

  076-107 12 45