Jernhusen

Malmö depåer

I Malmö finns fyra depåanläggningar. Lokverkstad, tvätthall, godsvagnsverkstad samt Thorshall där tyngre underhåll genomförs.

Lokverkstaden

Lokverkstaden är en fullserviceanläggning som är centralt belägen i Malmö. Här utförs i första hand omloppsnära service av lok och motorvagnar. I anläggningen finns även en undergolvssvarv som serverar hela södra Sverige med hjulsvarvning av skadade fordonshjul.

Tvätthall öppen för alla operatörer

I anslutning till bangården finns en tvätthall och saneringshall med möjlighet till kadaver- och klottersanering. Tvätthallen är öppen för alla operatörer där RFID-teknik läser av tågtypen för smidig inställning av rätt tvättprogram.

I anslutning till tvätthallen finns även funktioner för fekalietömning och vattentryckning.

Godsvagnsverkstaden

För att kunna erbjuda snabba underhåll på godsvagnar finns en godsvagnsverkstad i direkt anslutning till Malmö bangård.

Thorshall för tungt underhåll

På Thorshall mitt på Malmö bangård finns en hall för att utföra underhåll av alla slags lok och vagnar.

Kontakt

Peter Larsson

Chef Region Syd-Väst depåer

072-210 95 47

Caesar Jongmans

Ekonomisk förvaltare

0727358544