Jernhusen

Nässjö depå

Underhållsdepå för Krösatågen, regionaltrafiken i bland annat Småland, Blekinge och Halland.

På underhållsdepån i Nässjö utförs fordonsunderhåll i verkstadshallen som har fyra och ett halvt spår. På depån finns även skötselhall med möjlighet till tågtvätt.

Kontakt

Peter Larsson

Chef Region Syd-Väst depåer

072-210 95 47

Jonas Emanuelsson

Ekonomisk Förvaltare

072-713 14 27