Jernhusen

Hagalunds depå

Norra Europas största underhållsdepå med en genomströmning av cirka 100 tåg dagligen.

Om depån

Här genomförs fordonsunderhåll för flera kunder. I Hagalund finns även en saneringshall. I saneringshallen finns tekniska förutsättningar för att hantera all form av sanering såsom klotter eller biologiska rester, allt från enkla avtvättningar till syraspetsad färg.

Kontakt

Annika Ahl

Chef Region Riks Depåer

0768664766

Ann-Louise Thörn

Ekonomisk förvaltare

0702724776