Till innehåll
Jernhusen

Hagalunds Depå

Hagalund Depå i Solna hanterar cirka 100 tåg dagligen, vilket gör den till en av de största i hela norra Europa. Det är också en arbetsplats för runt 500 personer. Ursprungligen byggdes depån på tidigt 1900-tal och genom åren har den utvidgats och moderniserats för att möta de växande behoven.

Hagalund Depå i Solna har en rik historia som sträcker sig tillbaka till det tidiga 1900-talet. Sedan dess har depån kontinuerligt utvidgats och moderniserats för att möta de växande behoven. Genom åren har den utvecklats till en av de mest betydande underhållsdepån i norra Europa.

För att fortsätta vara i framkant och möta de senaste tekniska framstegen och kraven från moderna tåg, behöver Hagalunds depåområde fortsätta sin utveckling och modernisering. Det är nödvändigt för att hantera de ökade kapacitetsbehoven i framtiden. Under de kommande åren kommer flera byggprojekt att genomföras på området, med huvuddelen av arbetet planerat att slutföras fram till 2026.

Heltågsverkstaden i Hagalund.

Heltågsverkstaden Hagalund

Heltågsverkstaden, belägen i västra delen av området, är en komplett underhållsdepå med åtta spår. Den är främst dedikerad till trafiknära fordonunderhåll och uppfördes i samband med lanseringen av X2000 i Sverige på 1990-talet. Sedan dess har verkstaden genomgått flera utbyggnader och som en del av moderniseringen i Hagalund utökas den nu med nästan 17 procent. Den totala ytan i heltågsverkstaden är 18 000 m2 och den nya utbyggnaden blir 3000 m2.

Visionsbild Västra vagnhallen

Västra vagnhallen

SJ köper nya regionaltåg som kommer att levereras från och med 2026. För att stödja SJ i detta initiativ bygger Jernhusen en helt ny depå inom Hagalunds depåområde. Depån kommer att ha fyra underhållsplatser och omfatta totalt cirka 8 000 kvadratmeter.

Den nya hallen kommer att byggas med de senaste teknikvalen och kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM, som är ett miljöcertifieringssystem. Den totala ytan kommer att bli 8 400 m2.

Visionsbild.
Visionsbild svarvsbyggnad.

Svarvsbyggnad

Jernhusen ska tillsammans med SJ bygga en ny svarvhall inom Hagalunds depåområde. SJ är kommande hyresgäst eftersom de är i behov av att öka tillgången till svarvkapacitet med anledning av att de utökar sin fordonspark. Planen är att hallen kan tas i drift under andra halvåret 2026.

Den nya svarven kommer att bli högeffektiv och byggas med de senaste teknikvalen. Hallen kommer även den att certifieras enligt BREEAM. Den totala ytan kommer att bli 820 m2.

Nya vagnhallen

Nya Vagnhallen, byggd i slutet av 1960-talet, är utrustad med sex spår som sträcker sig över 400 meter. Skötselhallen erbjuder också avisningsmöjligheter på totalt 2 kilometer. För närvarande pågår underhållsarbeten i anläggningen. Jernhusen har nyligen renoverat omklädningsrum, kontorsutrymmen och dyntvättsanläggningen i anläggningen. Dessutom finns utbildningslokaler och ett gym i anslutning. Den totala ytan på nya vagnhallen är 17 000 m2 och hyresgäst är SJ.

Gamla vagnhallen och Motorvagnshallen

Motorvagnshallen färdigställdes år 2015 av Jernhusen för MTRX:s underhåll av sina långdistanståg på sträckan Stockholm-Göteborg. Hallen, med en total yta på 3 000 kvadratmeter, har kapacitet för två underhållsspår på 120 meter.

Gamla vagnhallen genomgår för närvarande en omfattande modernisering och planeras vara redo för inflyttning under 2026. Den nya hallen kommer att vara utrustad med den senaste tekniken och kommer att rymma totalt fyra underhållsspår, var och en om cirka 200 meter.

Den totala ytan för motorvagnshallen och gamla vagnhallen är 14 000 m2.

Lokverkstäderna och lokbangården​ ​

I östra delen av Hagalund finns anläggningar som byggdes för underhåll av lok i början av 1900-talet. Utöver en stor lokbangård för uppställning av lok finns det flera byggnader i området, inklusive en verkstad för diesellok, en verkstad för ellok med travershall, en hall för lokskötsel och en undergolvssvarv för hjulaxlar på motorvagnar och lok.

För att möta behovet av fler uppställningsplatser för persontåg i Stockholmsområdet pågår utvecklingsarbete för att omvandla delar av lokbangården till moderna uppställningsspår för motorvagnar. Dessa uppställningsspår kommer att erbjuda lättservicetjänster inklusive städplattformar, tömning av avfall och vattenförsörjning.

Vissa av byggnaderna på lokbangården är kulturskyddade och alla renoveringsarbeten genomförs med hänsyn till det industriella arvet som Jernhusen förvaltar och värnar om.

Serviceanläggningar

Laddar...

Jernhusens depåer

  Kontakt

  Jan Fotmeijer

  Regionchef

  076-5215898

  Kerstin Kjellgren

  Ekonomisk förvaltare

  072-2291206