Kontakt

Peter Larsson

Chef Region Syd-Väst Depåer

peter.larsson@jernhusen.se

072-210 95 47

Göteborg depåer

I Göteborg har Jernhusen fyra depåområden för tågunderhåll - Skansen depå, Sävenäs depå, Olskroken depå och Fjällbo depå.

Skansen depå

På Skansen depå genomför Västtrafik trafiknära underhåll som till exempel städning, tvätt och lättare reparationer för alla sina pendeltåg. Här erbjuds även tvätt och fekalietömning för alla fordon som trafikerar Göteborg.

Sävenäs depå

Sävenäs är en underhållsdepå för Västtrafik som genom Bombardier genomför underhåll av Regina-tåg. Här görs framför allt tyngre underhålls- och reparationsarbeten.

Olskroken depå

Olskroken depå är en depå för trafiknära underhåll för SJ:s fjärrtrafik X2000 samt för personvagnar som exempelvis nattåg. Den långa verkstadsbyggnaden som mäter 228 meter port till port har sex spår för genomgående trafik, fyra-fem verkstadsspår och ett avisningsspår för att smälta bort snö från tågens underreden. På detta spår utförs också städning och bäddning på nattågen.

Utrustningen i depån består av bland annat hjulsänk, traverser och lyftbockar, takburar för takarbeten och svängbara kontaktledningar.

Fjällbo depå

Fjällbo depå är en underhållsdepå för tunga arbeten på godståg. PÅ depån finns en av Sveriges största svarvanläggningar för hjulpar.